Kiểu dáng công nghiệp

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

29 Tháng Ba, 2017
1. Tài liệu tối thiểu (a) Tờ khai đăng ký KDCN theo mẫu số 03-KDCN trong Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; (b)...
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo luật Việt Nam

29 Tháng Ba, 2017
Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới thế giới, tính sáng tạo và được dùng làm mẫu để chế...
Xem chi tiết

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

29 Tháng Ba, 2017
Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ...
Xem chi tiết

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký nhãn hiệu

29 Tháng Ba, 2017
nhãn hiệu là tài sản quan trọng của Doanh nghiệp. Giấy chứng nhận  đăng ký nhãn hiệu (Giấy chứng nhận...
Xem chi tiết

Làm thế nào để bảo hộ logo toàn diện và hiệu quả nhất

29 Tháng Ba, 2017
Bảo hộ logo là cách thức cá nhân, doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Một logo...
Xem chi tiết