Nhãn hiệu hàng hóa (bảo hộ logo)

IPASPRO đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu thương mại cho các tổ chức, cá nhân tại Hà Tĩnh

27 Tháng Sáu, 2022
Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, IPASPRO đã tiến hành hỗ...
Xem chi tiết

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát”

7 Tháng Tám, 2017
Nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát” đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp...
Xem chi tiết