Thư viện tài liệu

Quy định kiểm soát sản phẩm mang NHTT “Ổi Kim An”

22 Tháng Một, 2024
QUY ĐỊNH Kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Ổi Kim An” cho sản phẩm ổi của Hợp...
Xem chi tiết

Quy chế quản lý và sử dụng NHTT “Ổi Kim An”

22 Tháng Một, 2024
QUY CHẾ Quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Ổi Kim An” cho sản phẩm ổi của Hợp...
Xem chi tiết

Danh sách thành viên Hợp tác xã nông nghiệp xã Kim An

22 Tháng Một, 2024
  STT Họ và tên Địa chỉ 1 Phạm Văn Giáp Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An 2...
Xem chi tiết

Danh sách thành viên HTX nông nghiệp xã Thanh Mai

22 Tháng Một, 2024
STT Họ và tên Địa chỉ           1 Lã Quang Thiềng Xã Thanh Mai - Huyện Thanh Oai - TP....
Xem chi tiết

Quy định kiểm soát sản phẩm mang NHTT “Rượu Làng Mai”

22 Tháng Một, 2024
QUY ĐỊNH Kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” cho sản phẩm rượu của Hợp...
Xem chi tiết
1 2 3 4