Nhãn hiệu tập thể

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt biển Đồng Rui”

9 Tháng Tám, 2017
Ngày 16/01/2017, Cục Sở Hữu trí tuệ đã có Quyết định số 2496/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng...
Xem chi tiết

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “Gà Hồ Thuận Thành – Bắc Ninh”

8 Tháng Tám, 2017
Sản phẩm gà Hồ Thuận Thành - Bắc Ninh đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và...
Xem chi tiết

IPASPRO đăng ký bảo hộ thành công NHTT “Chạm bạc Huệ Lai”

7 Tháng Tám, 2017
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chạm...
Xem chi tiết

IPASPRO đã đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ”

7 Tháng Tám, 2017
Nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và...
Xem chi tiết