Mã số mã vạch

Quy định kỹ thuật chung của GS1 cáp mã số toàn cầu phân định thương phẩm

29 Tháng Ba, 2017
Quy định kĩ thuật chung của GS1, Điều 4.3.1.2.1: Chủ thương hiệu, tổ chức làm chủ các quy định kĩ...
Xem chi tiết

Phí đăng ký mã số mã vạch

29 Tháng Ba, 2017
Trong hệ thống mã số  EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con...
Xem chi tiết

Mẫu ngừng sử dụng mã số mã vạch

29 Tháng Ba, 2017
(TÊN TỔ CHỨC SỬ DỤNG MSMV) Số:          / Vv: Ngừng sử dụng MSMV.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Xem chi tiết

Mã số mã vạch các nước

29 Tháng Ba, 2017
Mua bán hàng hóa cần xen mã số mã vạch để biết nước xản xuất hàng hóa, quốc gia. VD:...
Xem chi tiết

Hướng dẫn kê khai hồ sơ mã số mã vạch

29 Tháng Ba, 2017
 1. Trong Bản đăng kí sử dụng MSMV: – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Đối...
Xem chi tiết