Posted on

Hội nghị triển khai nhiệm vụ: “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu”

Để bắt đầu thực hiện các nội dụng của nhiệm vụ “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu” theo phê duyệt tại Quyết định số 3330 ngày 21/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ, công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Tới tham dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ, hội đồng khoa học chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, ủy ban thành phố Cao Lãnh, ủy ban huyện Cao Lãnh. Đại diện các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn của 12 huyện và thành phố phố trên địa bàn tỉnh đồng tháp. Cùng sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức và cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm xoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt đã phân tích các nhiệm vụ của từng tổ chức, chủ thể tham gia, những nội dung phối hợp với các đơn vị liên quan… Các đại biểu tham gia hội nghị đánh giá cao và phấn khởi tiếp nhận nhiệm vụ với tinh thần phối hợp cao để thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị