Posted on

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

nhãn hiệu là tài sản quan trọng của Doanh nghiệp. Giấy chứng nhận  đăng ký nhãn hiệu (Giấy chứng nhận nhãn hiệu) được cấp bởi  Cục Sở hữu trí tuệ là căn cứ để các cá nhân, tổ chức xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức theo đuổi, chờ đợi. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu giúp doanh nghiệp chống lại các hành vi xấu trong kinh doanh, là bằng chứng về quyền hợp pháp khi xảy ra tranh chấp. Vì vậy, doanh nghiệp cần có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ các Giấy chứng nhận nhãn hiệu. Trong trường hợp bị mất hay hư hỏng cần thực hiện ngay thủ tục cấp lại.

1. Căn cứ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Có một số trường hợp chủ văn bằng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử dụng được;
– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị mất.

2. Tài liệu yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

(i) Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được làm theo mẫu;
(ii) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu bị hư hỏng;
(iii) 01 mẫu nhãn hiệu trùng với mẫu trong Giấy chứng nhận gốc;
(iv) Giấy uỷ quyền (theo mẫu yêu cầu);
(v) Chứng từ nộp lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

3. Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu cấp lại giấy chứng đăng ký nhận nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế, do số lượng đơn yêu cầu lớn nên thời gian cấp lại  có thể kéo dài thêm 2-3 tháng.

Trường hợp yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các đủ quy định của pháp luật Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Nội dung bản cấp lại thể hiện đầy đủ các thông tin của Giấy chứng nhận cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn “Bản cấp lại”.

Trường hợp yêu cầu cấp lại u không đáp ứng đủ quy định của Pháp luật Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp lại giấy chứng nhận, có nêu rõ lý do.