Ngày 07/10/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4010/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00085 cho sản phẩm cam sành “Hàm Yên”. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Cây cam sành đã […]

Posted on

IPASPRO đăng ký xác lập thành công chỉ dẫn địa lý “HÀM YÊN” cho sản phẩm cam sành

Vừa qua, Công ty TNHH phát triển tài sản Trí Tuệ Việt đã kết hợp cùng Sở Khoa học và Công Nghệ Hà tĩnh tổ chức hội thảo triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm kẹo cu đơ Hà Tĩnh. Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan ban […]

Posted on

IPASPRO tổ chức hội thảo “Triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm kẹo cu đơ Hà Tĩnh”

Ngày 28 tháng 08 năm 2017 IPASPRO đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Hộp đựng sản phẩm (Rượu đế Cái Sơn)” cho Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rượu đế Cái Sơn (huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long) lên Cục Sở hữu trí tuệ. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty […]

Posted on

IPASPRO nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Hộp đựng sản phẩm (Rượu Đế Cái Sơn)”

Ngày 28 tháng 08 năm 2017 IPASPRO đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Bao gói sản phẩm (cơm sấy chà bông” cho Công ty TNHH  Thương mại dịch vụ sản xuất thực phẩm Nhật Quỳnh (tỉnh Vĩnh Long) lên Cục Sở hữu trí tuệ.   Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH […]

Posted on

IPASPRO nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Bao gói sản phẩm (cơm sấy chà bông)”

Nhãn hiệu tập thể là loại nhãn hiệu đặc biệt trong danh mục các nhãn hiệu được bảo hộ không chỉ tại Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới; danh mục này bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. […]

Posted on

Lợi ích của việc sử dụng nhãn hiệu tập thể