Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ nếu đó là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc; và đặc biệt là phải có khả năng phân […]

Posted on

Những dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu

Nhãn hiệu và Tên thương mại là hai đối tượng của sở hữu công nghiệp hoặc rộng hơn là của sở hữu trí tuệ, rất dễ nhầm lẫn với nhau do chúng có những đặc điểm giống nhau, tuy nhiên về bản chất thì chúng hoàn toàn khác nhau, cụ thể Nhãn hiệu là dấu […]

Posted on

Phân biệt nhãn hiệu với tên thương mại

Hiện nay, trên các phương tiện thông tin và đời sống thường nhật, chúng ta dễ dàng bắt gặp các thuật ngữ như “nhãn hiệu” hay “thương hiệu”. Rất nhiều người có thể bị lẫn lộn giữa hai khái niệm này, tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng bản chất hai thuật ngữ này là […]

Posted on

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu được sử dụng trên sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức là thành viên của tổ chức tập thể đã được ghi nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể nhằm mục đích phân biệt với sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, […]

Posted on

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Ngày nay việc đăng ký sở hữu trí tuệ hay bảo hộ nhãn hiệu tập thể là điều hết sức quan trọng và cần thiết với các các nhân, doanh nghiệp hay một tập thể nào đó. Bởi có thực hiện công việc này thì quyền lợi hợp pháp của người kinh doanh cũng như […]

Posted on

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu. Căn cứ đủ điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu. Tại khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về nhãn hiệu như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch […]

Posted on

Các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

1. Nhãn hiệu tập thể là gì? Theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Nhãn hiệu tập thể thường là […]

Posted on

Quy định hiện hành về nhãn hiệu tập thể

Bảo hộ logo là cách thức cá nhân, doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Một logo được bảo hộ giúp chủ sở hữu chống lại những hành vi ăn cắp, bắt chước hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Doanh nghiệp có thể lựa chọn hai hình thức bảo hộ logo là […]

Posted on

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO HỘ LOGO TOÀN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ NHẤT

nhãn hiệu là tài sản quan trọng của Doanh nghiệp. Giấy chứng nhận  đăng ký nhãn hiệu (Giấy chứng nhận nhãn hiệu) được cấp bởi  Cục Sở hữu trí tuệ là căn cứ để các cá nhân, tổ chức xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký […]

Posted on

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU