Ngày 28 tháng 08 năm 2017 IPASPRO đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Hộp đựng sản phẩm (Rượu đế Cái Sơn)” cho Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rượu đế Cái Sơn (huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long) lên Cục Sở hữu trí tuệ. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty […]

Posted on

IPASPRO nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Hộp đựng sản phẩm (Rượu Đế Cái Sơn)”

Ngày 28 tháng 08 năm 2017 IPASPRO đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Bao gói sản phẩm (cơm sấy chà bông” cho Công ty TNHH  Thương mại dịch vụ sản xuất thực phẩm Nhật Quỳnh (tỉnh Vĩnh Long) lên Cục Sở hữu trí tuệ.   Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH […]

Posted on

IPASPRO nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Bao gói sản phẩm (cơm sấy chà bông)”

Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới thế giới, tính sáng tạo và được dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Tính mới (i) Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu […]

Posted on

Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo luật Việt Nam

1. Tài liệu tối thiểu (a) Tờ khai đăng ký KDCN theo mẫu số 03-KDCN trong Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; (b) Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN (05 bộ); (c) Bản mô tả KDCN; (d) Chứng từ nộp phí, lệ phí. 2. Yêu cầu đối với đơn (a) Mỗi đơn chỉ được yêu cầu […]

Posted on

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Khái niệm Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện… thuộc mọi lĩnh vực, […]

Posted on

Khái niệm kiểu dáng công nghiệp