Nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 264343 ngày 17/06/2016. Chủ sở hữu giấy chứng nhận là Công ty cổ phần Nấm Thịnh Phát, khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. […]

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát”