Posted on

IPASPRO đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu thương mại cho các tổ chức, cá nhân tại Hà Tĩnh

Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, IPASPRO đã tiến hành hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau 2 năm triển khai thực hiện, kết quả bước đầu đã đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu thương mại cho các tổ chức, cá nhân.

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cấp cho nhãn hiệu Budo Steak cho Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Trường Xuân

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cấp cho nhãn hiệu TX cho Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Trường Xuân

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cấp cho nhãn hiệu Futari Coffee cho Hộ kinh doanh Phạm Hoàng Thành

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cấp cho nhãn hiệu Futari Coffee cho Hộ kinh doanh Phạm Hoàng Thành