Posted on

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát”

Nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 264343 ngày 17/06/2016. Chủ sở hữu giấy chứng nhận là Công ty cổ phần Nấm Thịnh Phát, khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn.