Posted on

10 bước để thực hiện việc áp dụng sử dụng mã vạch GS1

10 bước để thực hiện việc áp dụng sử dụng mã vạch gs1. Khi doanh nghiệp muốn sử dụng mã số mã vạch, thì các bước sau sẽ hướng dẫn để áp dụng mã số mã vạch gắn trên sản phẩm

Mười bước để thực hiện sử dụng mã vạch:

Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1

Bước 2: Cấp mã số

Bước 3: Chọn phương pháp in mã vạch

Bước 4: Chọn môi trường quét “chính”

Bước 5: Chọn mã vạch

Bước 6: Chọn cỡ mã vạch

Bước 7: Định dạng phần văn bản của mã vạch

Bước 8: Chọn màu mã vạch

Bước 9: Chọn điểm đặt mã vạch

Bước 10: Thiết lập kế hoạch chất lượng mã vạch

Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1

Trước khi có thể bắt đầu sử dụng mã vạch, công ty phải tạo các mã số để sau đó mã hóa thành vạch. Những mã số này được gọi là các Khóa phân định GS1. Bước đầu tiên trong việc xây dựng Khóa GS1 là phải có Mã doanh nghiệp GS1 từ tổ chức thành viên của GS1. Mã doanh nghiệp GS1 được hơn 1 triệu công ty trên thế giới sử dụng làm cơ sở để tạo ra các mã số đơn nhất để phân định mọi thứ trong chuỗi cung ứng. Để có được Mã doanh nghiệp GS1, hãy liên lạc với tổ chức thành viên của GS1 tại nước sở tại (GS1 Việt Nam).
Bước 2: Cấp mã số

Sau khi nhận được Mã doanh nghiệp GS1, công ty đã sẵn sàng để bắt đầu cấp các mã số phân định thương phẩm (sản phẩm hay dịch vụ) của họ, cho bản thân họ (như các thực thể pháp lý), cho địa điểm, các đơn vị logistic, tài sản (riêng hay có thể quay vòng như palet có thể quay vòng, bình chứa, bồn) và các mối quan hệ dịch vụ.
Quá trình này khá đơn giản. Bạn sẽ nghiên cứu cách định dạng mỗi loại mã số như thế nào, sau đó sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 kết hợp với Số phân định vật phẩm do bạn cấp. GS1 Việt Nam có thể cung cấp cho bạn thông tin đặc thù về việc bạn có thể cấp bao nhiêu mã số căn cứ vào độ dài Mã doanh nghiệp GS1 của bạn.
Bước 3: Chọn phương pháp in mã vạch

Để bắt đầu, bạn phải quyết định việc sẽ mã hóa thành vạch cái gì và liệu mã vạch sẽ mang thông tin tĩnh hay động. Một ví dụ về thông tin tĩnh đơn giản là mã số phân định thương phẩm (GTIN) trên hộp ngũ cốc. Một ví dụ về thông tin động là việc in mã số xê-ri lên nhãn sản phẩm.
Nếu mã vạch của bạn mang thông tin tĩnh và bạn cần một dung lượng lớn về nhãn thì bạn nên yêu cầu công ty in ấn nhãn của bạn. Nếu bạn cần một dung lượng nhỏ về nhãn hoặc cần in nhãn với thông tin động thì bạn sẽ cần đến một máy in theo nhu cầu như một máy in laze trong văn phòng hoặc máy in truyền nhiệt trong nhà kho của bạn.
Việc biết được bạn sẽ in mã vạch của mình thế nào là một câu hỏi quan trọng phải trả lời khi xây dựng một kế hoạch tốt để thực hiện mã vạch. Ngoài ra, GS1 Việt Nam sẽ trợ giúp bạn chọn đúng máy in và còn nhiều GS1 nước láng giềng cũng có thể giúp bạn tìm máy in trong khu vực địa phương lân cận.
Bước 4: Chọn môi trường quét chính

Quy định kĩ thuật về loại, cỡ, điểm đặt và chất lượng mã vạch đều phù thuộc vào nơi mã vạch sẽ được quét.

Có 4 môi trường quét cơ bản cho thương phẩm là:

 1. Bao bì sản phẩm được quét tại điểm bán lẻ (POS – point-of-sale)
 2. Bao bì sản phẩm được quét trong kênh phân phối nói chung
 3. Bao bì sản phẩm được quét tại POS nhưng cũng được quét trong kênh phân phối
 4. Các môi trường đặc biệt như việc gán nhãn thiết bị y tế.

Bằng việc biết được nơi mã vạch của bạn sẽ được quét, bạn có thể thiết lập nên các yêu cầu kĩ thuật đúng đắn cho sản phẩm. Ví dụ, nếu bao gói sản phẩm được quét tại POS và trong phân phối nói chung, bạn sẽ cần sử dụng mã vạch EAN/UPC cho phù hợp với POS nhưng in vạch với cỡ to để phù hợp với cả việc quét trong môi trường phân phối và đảm bảo việc chọn điểm đặt mã vạch trên thương phẩm đáp ứng được yêu cầu về quét trong phân phối tự động. Bạn hãy liên hệ với GS1 Việt Nam để có thể đọc thêm thông tin trong tài liệu Quy định kĩ thuật chung của GS1 (môi trường quét ở phần 5.4, tư vấn về điểm đặt mã vạch ở phần 6.0)
Bước 5: Chọn mã vạch

Việc chọn đúng mã vạch là rất quan trọng để kế hoạch thực hiện mã vạch của bạn thành công. Sau đây là một vài điểm cần lưu ý:

Nếu bạn mã hóa bằng vạch thương phẩm sẽ được quét tại POS thì bạn phải sử dụng mã vạch EAN/UPC.

Nếu bạn in mã vạch có thông tin thay đổi như số xê-ri, ngày hết hạn, các số đo, thì bạn phải sử dụng mã vạch GS1-128, mã vạch giảm diện tích (RSS) hoặc trong các trường hợp đặc biệt là mã vạch ma trận dữ liệu của GS1 hoặc mã vạch có thành phần hỗn hợp.

Nếu bạn chỉ muốn in mã vạch mã hóa GTIN lên thùng giấy có nếp nhăn, bạn có thể dùng mã vạch ITF-14.

Có những yếu tố khác mà bạn cần cân nhắc,vì vậy, hãy liên lạc với GS1 Việt Nam để xem họ cung cấp các sản phẩm và giải pháp nào để giúp bạn thực hiện tốt hơn.
Bước 6: Chọn cỡ mã vạch

Sau khi đã xác định đúng loại mã vạch cùng thông tin mà nó mã hóa, giai đoạn thiết kế bắt đầu. Cỡ mã vạch khi thiết kế tùy thuộc vào mã vạch đã xác định, nơi sẽ sử dụng mã vạch và cách in mã vạch như thế nào.

Mã vạch EAN/UPC

Mã vạch EAN/UPC khác với mã vạch ITF-14 và GS1-128 vì chúng được quét bằng máy quét đẳng hướng cho bán lẻ. Điều này có nghĩa là mã vạch EAN/UPC có một mối quan hệ cố định giữa độ cao và độ rộng của nó. Khi thay đổi một kích thước thì kích thước khác phải được thay đổi một lượng theo tỷ lệ tương ứng.

Vì mối liên hệ này mà người ta quy định độ cao và độ rộng danh định cho mã vạch EAN/UPC. Phạm vi phóng to, thu nhỏ cho phép từ 80% – 200%. Hình dưới đây chỉ ra phạm vi các kích thước quy định trong tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1”, phần 5.1, Phụ lục 7. Phạm vi thu phóng này thường được xem là “các yếu tố phóng đại” theo đơn đặt hàng quy định cỡ mã vạch EAN/UCC. Độ thu nhỏ tối thiểu, kích cỡ danh định và độ phóng đại tối đa đối với mã vạch EAN/UPC được chỉ ra dưới đây.

Độ phóng đại của mã vạch EAN/UPC

Tối thiểu (80%)
Danh định (100%)
Tối đa (200%)

Để làm giảm lượng khoảng trống mà mã vạch EAN/UPC chiếm trên bản thiết kế, có thể xác định một lượng độ cao mã vạch có thể cắt giảm đi. Quá trình này được gọi là sự cắt cụt, không được chấp nhận trong tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật về mã vạch EAN/UPC” và cần phải tránh cắt giảm độ cao mã vạch. Điều này là do ảnh hưởng xấu của quá trình này lên tỷ lệ quét đối với máy quét đẳng hướng trong môi trường bán lẻ. Để biết thêm thông tin về sự cắt giảm độ cao mã vạch, hãy tham khảo tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 6.3.3.4.
Khi mã vạch EAN/UPC được sử dụng trong logistic (gửi và phân phối hàng) cũng như tại POS, phạm vi cho phép của độ phóng đại được giới hạn trong khoảng từ 150% – 200%. Ví dụ như mã vạch trên thùng cac-tông dùng cho thiết bị lớn (TV hoặc lò vi sóng).
Mã vạch ITF-14 và GS1-128

Mã vạch ITF-14 và GS1-128 cũng được quy định một phạm vi về cỡ. Cỡ của mã vạch ITF-14 và GS1-128 thường được quy định bởi độ rộng của kích thước X thay cho các giá trị của độ phóng đại. Bạn có thể tìm được thông tin về cỡ của Mã vạch ITF-14 và GS1-128 trên cơ sở ứng dụng xác định nơi chúng được sử dụng hoặc số phân định ứng dụng mà chúng mã hóa như nêu trong tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.4.2.

Cân nhắc về quá trình in

Điều cần cân nhắc chính cuối cùng về cỡ mã vạch là khả năng của quá trình in được chọn. Cỡ (độ phóng đại) tối thiểu và việc giảm độ rộng vạch (BWR – Bar Wide Reduction) chính xác đối với mã vạch thay đổi theo quá trình in và thậm chí từ công ty in này đến công ty in khác. Các công ty in phải thiết lập một cỡ mã vạch tối thiểu (độ thu phóng) và BWR để đạt được các kết quả về chất lượng in có thể chấp nhận được.

Như thường lệ, hãy nhớ liên lạc với GS1 Việt Nam để có thêm hướng dẫn thực hiện.

Bước 7: Định dạng phần văn bản của mã vạch

Phần văn bản phía dưới mã vạch rất quan trọng vì nếu mã vạch bị hỏng hay có chất lượng in kém thì phần văn bản sẽ được sử dụng.

Cách tốt nhất để tìm hiểu về phần diễn giải người đọc được đối với mã vạch thuộc Hệ thống GS1 là trả lời một số câu hỏi thường gặp sau

Phần diễn giải người đọc được có cần theo một cỡ cụ thể không?

Font OCR-B đã được quy định từ đầu để sử dụng với mã vạch EAN/UPC, nhưng các yêu cầu kĩ thuật của Hệ thống GS1 hiện chấp nhận mọi font nếu font đó là rõ ràng dễ đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu kĩ thuật cho cỡ của mã vạch EAN/UCC, hãy xem tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.1, phụ lục 6.

Phần văn bản người có thể đọc thuộc mã vạch ITF-14 hay GS1-128 phải rõ ràng dễ đọc và có cỡ tỷ lệ đúng với cỡ của mã vạch theo “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.2.1.6 (ITF) và phần 5.3.7.4 (GS1-128).

Phần diễn giải người đọc được nên đặt phía trên hay phía dưới mã vạch?

Tùy thuộc vào mã vạch bạn sử dụng. Đối với mã vạch EAN/UPC, hãy tham khảo tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.1 Phụ lục 6. Đối với mã vạch ITF-14 và GS1-128, phần văn bản (diễn giải người đọc được) có thể được in phía trên hay phía dưới mã vạch theo quy định trong tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.2.1.6 (ITF-14) và phần 5.3.7.4 (GS1-128).
Phần thể hiện các kí tự người đọc được có quan trọng không?

Có. Đối với mã vạch EAN/UPC, các kí tự người có thể đọc phải là phần thiết kế có tham chiếu tới các câu hỏi nêu trên. Khoảng trống của các kí tự thuộc phần diễn giải người đọc ở phía dưới mã vạch ITF-14 và GS1-128 trợ giúp việc làm cho phần văn bản này dễ đọc và dễ nhập dữ liệu hơn. Việc tạo các khoảng trống là để cho dễ đọc, không được mã hóa vào trong mã vạch.
Tôi thấy có dấu ngoặc đơn bao quanh số phân định ứng dụng (AI) trong mã vạch GS1-128. Chúng được đề nghị xuất hiện ở đó và được mã hóa vào các vạch và khoảng trống của mã vạch hay sao?

Tất cả các số phân định ứng dụng phải được đóng trong dấu ngoặc đơn trong phần diễn giải người đọc được, nhưng dấu ngoặc đơn không được mã hóa vào mã vạch theo “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.3.7.4.
Có bao nhiêu chữ số tôi in ra phía dưới mã vạch EAN/UPC trong phần văn bản người đọc được?

Bạn phải, chắc chắn và không có ngoại lệ, in 12 số, không nhiều hơn, phía dưới mã vạch UPC-A.

Bạn phải, chắc chắn và không có ngoại lệ, in 13 số, không nhiều hơn, phía dưới mã vạch EAN-13.
Bạn phải, chắc chắn và không có ngoại lệ, in 8 số, không nhiều hơn, phía dưới mã vạch UPC-E and EAN-8.
Bước 8: Chọn mầu mã vạch

Cách phối hợp màu tốt nhất đối với mã vạch là vạch đen trên nền trắng (các khoảng cách và vùng trống). Nếu bạn muốn sử dụng màu khác, hướng dẫn sau có thể trợ giúp bạn chọn được cách kết hợp màu thỏa đáng:

 • Các mã vạch GS1 yêu cầu mầu tối cho vạch (ví dụ: đen, xanh da trời đậm, nâu đậm hoặc xanh lá cây đậm).
 • Các vạch phải luôn đồng mầu và không được in theo kiểu chồng mầu hoặc in “trame” (ví dụ như bát chữ, màn ảnh, trục lăn).
 • Phần nền vùng trống và khoảng trống phải là màu trắng hoặc màu nhạt.
 • Các màu “hơi đỏ” cũng có thể được sử dụng cho phần nền. Nếu bạn đã từng ở trong phòng tối với chiếc đèn ánh sáng đỏ và cố đọc một bản chụp màu đỏ, bạn biết là chữ trên bản chụp gần như biến mất. Điều này cũng đúng đối với những màu tương tự như cam, hồng, vàng nhạt. Có một thực tế là phần lớn các máy quét mã vạch sử dụng nguồn sáng đỏ, bạn có thể nhanh chóng nhận thấy tại sao các màu này có thể hợp với phần nền nhưng không được dùng cho vạch.
 • Trong rất nhiều trường hợp, phần nền của vạch không được in. Khi đó, màu phần nền của vạch chính là màu của chất nền mà mã vạch sẽ được in lên. Nếu phần nền của vạch được in trước khi in vạch, phần nền phải được in đồng mầu.
 • Nếu bạn sử dụng nhiều lớp mực in để tăng tính chắn sáng của phần nền, thì mỗi lớp phải được in đồng mầu.
 • Nếu bạn sử dụng “trame” mịn để chuyển nhiều mực hơn xuống nền, thì hãy đảm bảo rằng bản in không bị rỗ do “trame” không phủ kín hết.

Xin nhắc lại, bằng việc dùng vạch đen và khoảng trống trắng, bạn đã chọn được cách kết hợp màu tốt nhất, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các cách kết hợp màu khác. Hãy tham khảo thêm hướng dẫn từ GS1 Việt Nam.

Bước 9: Chọn điểm đặt mã vạch

Khi bàn về điểm đặt mã vạch, chúng tôi liên hệ đến điểm đặt mã vạch trên thiết kế. Khi chọn điểm đặt mã vạch, phải cân nhắc tới quá trình đóng gói. Bạn phải tham khảo ý kiến kĩ sư đóng gói để chắc chắn rằng mã vạch không bị che khuất hoặc bị làm hỏng (ví dụ, in lấn vào cạnh thùng, phía sau nếp gấp của thùng, phía sau nắp của bao bì hoặc bị một lớp bao gói khác phủ lên. Để xác định vị trí chính xác của mã vạch GS1, hãy xem tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” các phần sau:

 • Thiết kế nhãn logistic, Phần 2.2.4.4
 • Nguyên tắc chung về điểm đặt, Phần 6.2
 • Hướng dẫn chung về điểm đặt cho POS, Phần 6.3
 • Hướng dẫn về điểm đặt đối với các loại bao gói đặc thù, Phần 6.4
 • Điểm đặt mã vạch đối với quần áo và phụ tùng thời trang, Phần 6.5
 • Hướng dẫn chung về định dạng đối với nhãn của quần áo và phụ tùng thời trang, Phần 6.6
 • Hướng dẫn chung về điểm đặt đối với việc đặt mã vạch lên vật phẩm dùng trong phân phối, Phần 6.7

Sau khi xác định điểm đặt mã vạch phù hợp, công ty in phải được tư vấn trước khi ấn định hướng mã vạch. Điều này là bởi vì rất nhiều quá trình in yêu cầu mã vạch phải được in theo một hướng đặc thù để phù hợp với chiều của súc giấy hoặc của vải.
Nếu có thể, khi sử dụng phương pháp in flexo bằng khuôn in mềm, các vạch phải chạy song song với hướng in. Nếu vạch chạy vuông góc hoặc xiên góc với hướng in hoặc song song với mặt phẳng nằm ngang, hãy cố gắng tránh mã vạch bị vặn vẹo khi khuôn in quay theo đường tròn.
Khi sử dụng phương pháp in lưới, phải sắp mã vạch song song với cấu trúc ô của lưới để tạo ra rìa vạch mịn nhất có thể.
Để biết thêm thông tin hoặc để có được bản chụp cuốn tài liệu “quy định kĩ thuật chung của GS1”, hãy liên hệ với GS1 Việt Nam.
Bước 10: Thiết lập kế hoạch chất lượng mã vạch

TCVN 7626 (ISO/IEC 15416) Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều quy định một phương pháp đánh giá chất lượng mã vạch sau khi in. Mãy kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch căn cứ vào ISO sẽ kiểm tra mã vạch theo cách máy quét vẫn làm nhưng chi tiết hơn ở chỗ có phân cấp chất lượng mã vạch.
GS1 sử dụng phương pháp theo ISO/IEC nhưng có quy định cấp tối thiểu cần thiết cho mọi mã vạch GS1 căn cứ vào mã vạch nào sẽ được sử dụng, nó được sử dụng ở đâu hoặc số phân định ứng dụng nào được mã hóa trong mã vạch. Ngoài cấp tối thiểu, GS1 còn quy định độ rộng lỗ đo và chiều dài bước sóng của mãy kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch.
Việc thiết lập các yêu cầu kĩ thuật tối thiểu khác nhau là giống với việc sử dụng chung một cách kiểm tra chuẩn để xác định liệu những người nộp đơn xin việc có đủ tư cách để được nhận vào làm hay không. Một vài trường đại học có thể sử dụng cùng một cách kiểm tra chuẩn, nhưng mỗi trường đều tạo ra một số điểm tối thiểu cần cho các thí sinh được nhận vào.
Tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.4.2.8 quy định một danh mục tham chiếu nhanh các yêu cầu kĩ thuật về chất lượng mã vạch phụ thuộc vào loại mã vạch, ứng dụng xác định hoặc số phân định ứng dụng được mã hóa trong mã vạch.
GS1 thành viên có thể chọn thực hiện việc kiểm soát chất lượng mã vạch của riêng mình nhưng hiện đã có nhiều GS1 thành viên cung cấp dịch vụ kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch.

gs1.org/barcodes/implementation

276 thoughts on “10 bước để thực hiện việc áp dụng sử dụng mã vạch GS1

 1. BTC may be the latest or last chance to get rich in this era. It will reach $200000 next year or the next year.

  Think about only $2 a few years ago. Come to the world’s largest and safest virtual currency exchange to reduce the handling fee. Don’t miss the most important opportunity in life

  https://hi.switchy.io/5dyf

 2. avodart us zofran 4mg over the counter ondansetron for sale online

 3. order spironolactone 25mg purchase valacyclovir pill order fluconazole 100mg online

 4. ampicillin 250mg us ampicillin 250mg oral purchase erythromycin pills

 5. buy sildenafil 100mg without prescription methocarbamol for sale cheap robaxin

 6. suhagra pills cost sildalis buy estrace 2mg for sale

 7. lamotrigine 50mg without prescription tretinoin price purchase retin online cheap

 8. accutane 40mg drug zithromax 250mg generic zithromax 500mg price

 9. indocin online order order cefixime online purchase trimox online

 10. order cialis 40mg online cheap 5mg cialis canadian pharmacy generic viagra 100mg

 11. anastrozole 1mg for sale oral anastrozole 1mg viagra 50mg oral

 12. pharmacie en ligne tadalafil 10mg tadalafil generique en pharmacie sildenafil 200mg en ligne

 13. prednisone 20mg cheap viagra 50mg drug female viagra

 14. original tadalafil 20mg rezeptfrei sicher kaufen sildenafil generika sildenafil kaufen ohne rezept

 15. order isotretinoin generic cheap isotretinoin 20mg ivermectin 12mg for humans

 16. buy provigil 200mg generic Cialis woman buy diamox 250 mg online

 17. doxycycline 200mg oral buy clomid pill buy generic furosemide

 18. order altace 5mg pills cost ramipril 5mg azelastine tablet

 19. catapres 0.1mg pills order minocycline generic buy generic spiriva 9 mcg

 20. buy buspar 10mg pills buspirone 5mg for sale buy oxybutynin 5mg for sale

 21. terazosin online buy actos 30mg for sale brand sulfasalazine

 22. alendronate pills purchase motrin pill pepcid without prescription

 23. cost olmesartan divalproex 250mg generic buy acetazolamide 250mg generic

 24. purchase prograf prograf cheap urso 300mg for sale

 25. order imdur 20mg online cheap cheap isosorbide 20mg buy telmisartan 20mg without prescription

 26. purchase zyban without prescription seroquel 100mg pill order seroquel 50mg pills

 27. purchase molnunat online cheap molnunat price prevacid online order

 28. sertraline order online Generic viagra online viagra 100mg usa

 29. buy imuran online real viagra sites sildenafil price

 30. buy tadalafil online cheap Discount cialis no rx buy viagra 100mg sale

 31. cialis 40mg without prescription symmetrel 100mg brand purchase amantadine generic

 32. naltrexone 50mg tablet revia over the counter order aripiprazole 20mg without prescription

 33. cheap avlosulfon 100 mg buy aceon generic cost perindopril 4mg

 34. cost medroxyprogesterone 5mg provera pills generic periactin 4mg

 35. modafinil 200mg over the counter buy provigil purchase ivermectin

 36. piracetam without prescription order viagra 50mg pills sildenafil uk

 37. order azithromycin 500mg without prescription neurontin 800mg for sale buy gabapentin without prescription

 38. cheap tadalafil online cialis australia sildenafil 150mg price

 39. order cialis 40mg order generic clomipramine 50mg anafranil 50mg tablet

 40. buy generic chloroquine chloroquine online buy olumiant 2mg canada

 41. itraconazole buy online order tinidazole online cheap buy tindamax 300mg online

 42. olanzapine 10mg pill nebivolol usa diovan 80mg pill

 43. norvasc cost female viagra sildenafil cialis super active

 44. purchase clozaril generic order combivent 100mcg online cheap purchase dexamethasone online

 45. buy viagra pills buy sildenafil 50mg sale lisinopril 10mg cheap

 46. order zyvox 600 mg pills linezolid 600 mg sale free casino slots

 47. prilosec 10mg uk slots casino gambling meaning

 48. metoprolol usa vardenafil 20mg cheap vardenafil 20mg for sale

 49. vardenafil 10mg cheap buy vardenafil pills methylprednisolone 8mg over counter

 50. This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

 51. buy my essay practice essay writing online viagra overnight shipping usa

 52. brand clomid roulette game poker online for fun

 53. cialis 40mg buy cialis pill viagra 100mg price

 54. triamcinolone 10mg uk buy generic aristocort order desloratadine 5mg pill

 55. order priligy 30mg pills buy misoprostol 200mcg for sale purchase synthroid

 56. cialis 10mg drug cialis for men over 50 sildenafil over the counter

 57. oral xenical 60mg buy diltiazem pills zovirax cost

 58. buy tadalafil tablets clopidogrel 75mg pill buy clopidogrel generic

 59. zyloprim ca buy zyloprim 100mg pills order zetia 10mg online cheap

 60. buy methotrexate 10mg online order warfarin 2mg generic order reglan 20mg pill

 61. order motilium online cheap flexeril us order flexeril 15mg for sale

 62. buy generic losartan 50mg losartan 50mg sale cheap topiramate 100mg

 63. baclofen 25mg price buy ozobax generic buy toradol pills

 64. sumatriptan 25mg us sumatriptan 50mg drug purchase avodart sale

 65. buy colchicine 0.5mg without prescription legal online blackjack casino online games

 66. order ranitidine 150mg without prescription cost zantac 300mg celecoxib for sale

 67. casino online games play live poker online hollywood casino online

 68. tamsulosin 0.4mg pill brand zofran 4mg generic spironolactone 100mg

 69. tadalafil brand ampicillin brand cipro pills

 70. buy zocor 10mg generic zocor oral purchase proscar online cheap

 71. metronidazole drug order flagyl 200mg generic bactrim 480mg usa

 72. order fluconazole 100mg pills viagra in usa female viagra pill

 73. purchase cephalexin generic keflex 250mg brand order erythromycin 500mg generic

 74. buy generic tadalafil 10mg cialis for sale online real viagra pharmacy prescription

 75. buy cefuroxime sale purchase bimatoprost for sale robaxin over the counter

 76. casino card games online casino game cost cialis 40mg

 77. trazodone 100mg without prescription order aurogra 50mg online order aurogra 50mg sale

 78. Место встречи талантливых моделей эскорта, проживающих в Грузии. Вы можете найти эскорт сразу во всех городах Грузии.

 79. write thesis write thesis stromectol covid

 80. sildenafil 50mg tablets order sildalis generic generic lamotrigine 200mg

 81. deltasone 10mg us buy accutane 40mg online order amoxicillin 250mg online cheap

 82. cost sildenafil 100mg sildenafil pills 100mg order tadalafil 10mg pills

 83. free casino slot games where to buy ed pills cialis tadalafil 20mg

 84. azithromycin 250mg us azithromycin oral neurontin 800mg usa

 85. real money spins online play poker online for money generic provigil 100mg

 86. buy furosemide 40mg lasix 100mg over the counter order hydroxychloroquine 200mg

 87. generic sildenafil tamoxifen 20mg cost rhinocort price

 88. generic deltasone 10mg prazosin order order mebendazole 100mg generic

 89. tretinoin over the counter cheap retin gel cheap avana

 90. order tadacip 20mg pill brand diclofenac 50mg buy indomethacin generic

 91. order terbinafine sale buy amoxicillin 500mg generic amoxicillin 250mg ca

 92. buy naprosyn naproxen buy online order lansoprazole 15mg pills

 93. buy biaxin 500mg without prescription clonidine oral oral meclizine

 94. order generic albuterol 100 mcg order cipro generic ciprofloxacin pill

 95. order tiotropium bromide 9mcg online cheap order minocycline pill hytrin 5mg generic

 96. buy actos without prescription viagra sildenafil 150mg viagra 100mg price

 97. order montelukast without prescription purchase viagra for sale viagra 100mg pills for sale

 98. purchase tadalafil generic Cialis prescription casino game

 99. tadalafil generic cheapest ed pills online order generic cialis 10mg

 100. slot machine casino slot games best casino games

 101. ivermectin canada order avlosulfon 100mg avlosulfon 100mg oral

 102. real casinos online no deposit win real money online casino for free casino slot games

 103. nifedipine cheap brand allegra allegra 180mg ca

 104. poker online game casino games online academic writers online

 105. buy altace for sale order arcoxia online cheap arcoxia 60mg us

 106. my father essay writing purchase arava order sulfasalazine online

 107. order doxycycline ventolin online order cleocin 150mg generic

 108. buy asacol 800mg sale buy astelin 10 ml sprayer order irbesartan 150mg pills

 109. buy benicar 20mg online benicar brand depakote 250mg price

 110. order acetazolamide pills order isosorbide 20mg online azathioprine medication

 111. order clobetasol online cheap amiodarone 100mg canada buy amiodarone 200mg generic

 112. lanoxin 250 mg cost purchase micardis pill buy molnunat 200 mg for sale

 113. amoxicillin 500mg uk amoxicillin 1000mg cost ivermectin 3mg dosage

 114. coreg 6.25mg without prescription elavil 10mg price amitriptyline 10mg canada

 115. daily cialis online 1981P RelB silencing reversed tamoxifen resistance by regulating GPx4 and ferroptosis in breast cancer

 116. [url=https://mkrzimsatskv.ru/]mkrzimsatskv[/url]

  Урывайте элитный займ онлайн на Сравните! Сопоставить 197 услуг в течение 118 МФО а также быстро срубить бабок онлайн займ с ставкой от 0% в течение день.
  mkrzimsatskv

 117. order generic priligy 30mg order motilium pill motilium order

 118. alendronate medication buy fosamax generic order motrin 400mg generic

 119. order indocin sale cenforce 100mg generic cenforce drug

 120. buy nortriptyline sale paxil brand order paxil 20mg sale

 121. doxycycline 200mg pill medrol 4 mg for sale methylprednisolone over counter

 122. pepcid 20mg pill remeron tablet buy remeron pills

 123. buy ropinirole requip 1mg ca order generic trandate 100mg

 124. purchase tadalafil pills buy tadalafil sale order amoxicillin 500mg generic

 125. order tricor generic sildenafil 200mg order sildenafil 50mg online cheap

 126. purchase esomeprazole without prescription buy biaxin 250mg pill furosemide pills

 127. cialis 20mg cost order sildenafil 50mg pills brand name viagra

 128. order minocin 100mg for sale purchase hytrin online cost hytrin 5mg

 129. generic for cialis Get cialis hims ed pills

 130. glycomet price calan 240mg tablet purchase nolvadex for sale

 131. modafinil uk order stromectol 6mg sale buy promethazine for sale

 132. buy clomid 100mg sale purchase prednisolone sale buy prednisolone online cheap

 133. buy generic prednisone 5mg buy accutane 20mg pills amoxil cheap

 134. order isotretinoin 20mg generic isotretinoin drug oral ampicillin 500mg

 135. buy fildena 50mg online cheap buy generic lyrica 75mg proscar sale

 136. ivermectin 1% cream generic men’s ed pills buy prednisone 5mg sale

 137. ondansetron canada order ondansetron 4mg online cheap sulfamethoxazole for sale

 138. order accutane generic purchase amoxicillin generic generic zithromax

 139. ventolin inhalator drug buy synthroid 150mcg generic buy amoxiclav sale

 140. generic prednisolone 40mg furosemide over the counter lasix 40mg sale

 141. order provigil online cheap lopressor 50mg cheap where can i buy metoprolol

 142. purchase monodox without prescription doxycycline 200mg price buy generic zovirax 400mg

 143. dutasteride online buy generic avodart order generic xenical 120mg

 144. azathioprine 50mg brand naprosyn pills naprosyn 250mg ca

 145. buy oxybutynin 5mg for sale buy generic trileptal oxcarbazepine 600mg sale

 146. buy cefdinir pills cheap protonix order pantoprazole 20mg pill

 147. purchase zocor generic sildenafil fast shipping sildalis online buy

 148. order generic dapsone 100 mg brand mesalamine 800mg order atenolol without prescription

 149. alfuzosin over the counter alfuzosin 10mg brand diltiazem 180mg generic

 150. viagra 100mg over the counter sildenafil women cialis 20mg for sale

 151. order ezetimibe online cheap buy zetia 10mg pills methotrexate 2.5mg cost

 152. promethazine 25mg price brand promethazine 25mg buy tadalafil 40mg without prescription

 153. buy coumadin tablets order generic coumadin allopurinol pills

 154. Greetings! Very useful advice in this particular article! It’s the little changes
  “성인망가”
  which will make the most significant changes. Many thanks for sharing!

 155. order zyrtec 10mg pill atomoxetine sale order zoloft 50mg generic

 156. brand cenforce 50mg buy cenforce 100mg for sale metformin 500mg generic

 157. This is really interesting, You are a very skilled blogger. “드라마카지노”
  I’ve joined your feed and look forward to looking for more of your wonderful
  post. Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 158. order lipitor 40mg pills cheap viagra buy viagra 100mg online

 159. buy femara 2.5mg pill order letrozole viagra overnight shipping

 160. cheap cialis 20mg tadalafil tablet where to buy over the counter ed pills

 161. cialis online canada online ed pills where to buy otc ed pills

 162. buy ivermectin pills order isotretinoin 10mg sale oral isotretinoin 20mg

 163. modafinil 200mg pills order modafinil 200mg sale buy deltasone 10mg sale

 164. order amoxicillin 1000mg buy amoxil without a prescription prednisolone medication

 165. buy isotretinoin no prescription cost zithromax 250mg how to buy azithromycin

 166. order gabapentin 100mg online cost gabapentin 800mg doxycycline cheap

 167. prednisolone 10mg over the counter buy generic furosemide for sale order furosemide 40mg online

 168. how to get albuterol without a prescription synthroid 150mcg pills purchase levoxyl pills

 169. serophene uk vardenafil tablet brand plaquenil 200mg

 170. monodox price purchase monodox buy cheap generic augmentin

 171. levothyroxine cost vardenafil 10mg brand levitra 10mg canada

 172. order generic albendazole 400 mg order generic medroxyprogesterone 10mg order provera 5mg for sale

 173. glycomet 500mg over the counter buy generic glycomet 1000mg norvasc order online

 174. buy praziquantel pills buy cyproheptadine online cyproheptadine canada

 175. cost zestril 5mg buy zestril no prescription lopressor for sale

 176. cheap pregabalin 75mg order pregabalin sale order priligy 60mg for sale

 177. I’m always looking for web sites that sell real handbags. I’ve purchased several handbags over the last year. possibly the handbags are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real handbags. either way what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of handbags.
  original louis vuittons outlet

 178. brand methotrexate buy coumadin 2mg pills reglan 20mg sale

 179. buy xenical generic acyclovir drug buy allopurinol 100mg generic

 180. buy generic cozaar for sale topamax 200mg canada how to buy topamax

 181. purchase rosuvastatin pill order crestor 10mg online cheap order motilium without prescription

 182. However I am encountering “강남오피” problems with your RSS. I can’t post my nudes pic here, if you want my pics kindly visit my webpage 😉

 183. For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

 184. order imitrex 25mg generic buy sumatriptan 50mg online cheap buy generic dutasteride online

 185. levitra pas cher viagra If all the above don t work, then you should move to IVF

 186. sumycin 250mg us sumycin 500mg drug order baclofen for sale

 187. toradol 10mg uk buy propranolol generic buy propranolol medication

 188. buy ranitidine 300mg for sale order mobic 7.5mg pill order celebrex generic

 189. clopidogrel 150mg canada purchase nizoral pill nizoral medication

 190. steambalance обман на деньги

  порно сайт для геев steambalance.ru
  порно сайт для геев steamstar.ru
  гей порно 18+

 191. order flomax 0.4mg buy aldactone online cheap aldactone 25mg oral

 192. duloxetine 40mg brand order piracetam 800mg online piracetam without prescription

 193. betnovate 20 gm usa order sporanox 100mg brand sporanox 100mg

 194. I just wanted to thank you for the fast service. alternatively they look great. I received them a day earlier than expected. including the I will definitely continue to buy from this site. you decide I will recommend this site to my friends. Thanks!
  cheap retro jordans

 195. order ipratropium sale cost linezolid linezolid 600mg sale

 196. brand prometrium 200mg cheap prometrium 100mg order olanzapine online cheap

 197. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 198. Магазин техники Ballu. купить в Москве кондиционеры Ballu, инверторные сплит-системы.

 199. nateglinide 120mg cheap order nateglinide 120mg buy candesartan medication

 200. buy bystolic paypal order nebivolol 5mg for sale buy clozapine tablets

 201. buy simvastatin cheap order zocor 20mg generic cheap sildenafil 50mg

 202. carbamazepine 200mg tablet buy ciprofloxacin 500 mg online cheap lincomycin 500 mg pills

 203. buy tadalafil 20mg sale sale cialis buy viagra 100mg pill

 204. duricef for sale online order epivir generic buy proscar generic

 205. fluconazole 200mg tablet fluconazole usa order ciprofloxacin 500mg sale

 206. order estradiol 2mg for sale buy generic lamictal online minipress 1mg generic

 207. It’s too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site majorsite and leave a message!!

 208. buy flagyl 200mg online order generic cephalexin 500mg buy keflex 500mg generic

 209. purchase vermox tretinoin medication order tadalis 10mg

 210. order avana 200mg online brand tadalafil 10mg order voltaren 50mg

 211. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. alternatively but thank god, I had no issues. for example received item in a timely matter, they are in new condition. no matter what so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap retro jordans

 212. to say concerning this paragraph, in my view its

 213. I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

 214. I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

 215. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. aka but thank god, I had no issues. exactly like the received item in a timely matter, they are in new condition. you ultimately choose so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap retro jordans

 216. cheap amoxicillin order arimidex 1 mg pills order clarithromycin 250mg without prescription

 217. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. along with but thank god, I had no issues. such as the received item in a timely matter, they are in new condition. direction so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  http://www.realjordansretro.com

 218. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. or just but thank god, I had no issues. since the received item in a timely matter, they are in new condition. an invaluable so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap jordan shoes

 219. bimatoprost online order trazodone 100mg brand cost desyrel 50mg

 220. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. to but thank god, I had no issues. appreciate the received item in a timely matter, they are in new condition. in any event so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  original louis vuittons outlet

 221. buy catapres 0.1mg sale buy antivert 25mg without prescription purchase tiotropium bromide pills

 222. purchase suhagra buy sildalis generic sildalis oral

 223. buy cheap generic minocin actos 30mg cheap buy generic actos 15mg

 224. order arava 10mg without prescription sulfasalazine 500 mg for sale sulfasalazine 500mg tablet

 225. buy accutane 10mg pills brand zithromax 500mg order zithromax generic

 226. I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

 227. I just like the helpful information you provide in your articles

 228. Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

 229. buy generic azipro 500mg buy prednisolone 10mg generic generic gabapentin 100mg

 230. ivermectin 12 mg tablets for humans buy stromectol medication deltasone 40mg sale

 231. purchase furosemide online cheap buy furosemide for sale albuterol ca

 232. order vardenafil 20mg online order hydroxychloroquine 400mg generic hydroxychloroquine without prescription

 233. ramipril 10mg sale brand etoricoxib cost etoricoxib 60mg

 234. order vardenafil 20mg pill tizanidine sale buy hydroxychloroquine without prescription

 235. order mesalamine 400mg pill order azelastine 10 ml sale brand irbesartan 300mg

 236. buy olmesartan cheap oral verapamil depakote oral

 237. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!
  “밤의전쟁”Fantastic goods from you, man. I have understand

 238. clobetasol drug order cordarone generic buy generic amiodarone

 239. I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

 240. order diamox for sale azathioprine online buy imuran 50mg brand

 241. lanoxin medication brand molnunat order molnupiravir without prescription

 242. Keep this going please, great job!

  Feel free to surf to my website : free mp3 download

 243. coreg 25mg pill chloroquine 250mg generic buy chloroquine online cheap

 244. purchase naprosyn sale order generic cefdinir 300 mg prevacid sale

 245. What’s up mates, good post and pleasant arguments\r\ncommented at this place, I am genuinely enjoying by these.\r\n\r\nMy website : youtube to mp3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.