Posted on

Lợi ích của việc sử dụng nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là loại nhãn hiệu đặc biệt trong danh mục các nhãn hiệu được bảo hộ không chỉ tại Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới; danh mục này bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. Tuy chiếm số lượng rất ít trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia, nhưng nhãn hiệu tập thể lại đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển những sản phẩm, dịch vụ mang tính đặc thù của nhóm những người sản xuất có quy mô vừa và nhỏ.

Tại Việt Nam, nhãn hiệu tập thể vẫn chưa được sử dụng đúng như chức năng của nó là thông tin đến cộng đồng các đặc tính của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể; các đặc tính này bao gồm nguồn gốc địa lý, nguyên vật liệu, phương pháp sản xuất, và các đặc tính khác của sản phẩm, dịch vụ. Nhãn hiệu tập thể thuộc sở hữu của tổ chức tập thể (hợp tác xã, hiệp hội các ngành nghề…), do vậy tổ chức này sẽ có trách nhiệm đưa ra những chính sách phù hợp cùng với sự hỗ trợ từ các nguồn khác để phát triển nhãn hiệu tập thể, bên cạnh đó kiểm soát việc tuân thủ nghiêm túc Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể của các thành viên.

Để sử dụng nhãn hiệu tập thể, các cá nhân, tổ chức trước tiên phải trở thành thành viên của tổ chức tập thể và tiếp theo việc sử dụng nhãn hiệu tập thể phải tuân theo các điều kiện được quy định trong Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Bên cạnh có được niềm tin từ người tiêu dùng thông qua việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, thành viên vẫn có thể sử dụng cùng lúc nhãn hiệu riêng của mình nhằm nâng cao tính cạnh trạnh của sản phẩm, dịch vụ của mình so với các đối thủ khác. Nhãn hiệu tập thể là lựa chọn tốt cho những cá nhân, tổ chức có quy mô vừa và nhỏ vì nó giúp họ vượt qua được những thử thách liên quan đến quy mô hoạt động và sự đơn độc trên thị trường.