Posted on

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ 04 Tháng 5/2019: “Làm thế nào để phản ứng trước một ý tưởng sáng tạo?”

Là một nhà lãnh đạo, bạn cần định hình xây dựng môi trường xã hội đó. Và một phần lớn trong cách bạn xây dựng môi trường nằm ở cách bạn phản ứng khi những ý tưởng mới được chia sẻ. Khi ai đó chia sẻ ý tưởng điên cuồng của họ hoặc đưa ra bất kỳ ý tưởng hoặc giải pháp tiềm năng nào, những người trong nhóm của bạn đang xem xét phản ứng của bạn và đánh giá các hành động trong tương lai. Phản ứng tích cực, và môi trường xã hội chuyển dịch gần hơn với tiêu chuẩn của một môi trường tích cực cho sự sáng tạo. Phản ứng tiêu cực thì  điều ngược lại xảy ra.

Bạn muốn phản ứng theo cách kích thích sự sáng tạo hơn nữa, ngay cả khi ý tưởng trên ban đầu nghe có vẻ thực sự điên rồ. Ý tưởng sáng tạo hiếm khi ra đời mà hoàn thiện như một ý tưởng tuyệt vời. Ý tưởng đến với một nửa khả thi, và phần còn lại là công việc của team. Nếu bạn là người lãnh đạo thì công việc của bạn là giúp phát triển những ý tưởng đó thành một thứ gì đó thực sự khả thi.

Ed Catmull, người sáng lập Pixar, nói rằng mọi bộ phim bắt đầu như một ý tưởng khủng khiếp. Và đó là công việc của Pixar, để đưa ý tưởng từ không có giá trị tới tuyệt đỉnh, đó là quá trình sáng tạo, lấy một ý tưởng và từ từ tinh chỉnh nó cho đến khi nó tốt.

Khi mọi ý tưởng bắt đầu khủng khiếp, các nhà lãnh đạo của Pixar rõ ràng sẽ không phản ứng với ý tưởng ban đầu bằng sự phán xét. Thay vào đó, họ đang hỏi những thứ như điều này sẽ tạo ra giá trị như thế nào? Hay nhiệm vụ chính xác nhất cần làm để biến ý tưởng này thực sự hiệu quả?

Những câu hỏi mà bạn đặt ra để đáp lại một ý tưởng mới, luôn luôn nên là những câu hỏi và không phải là lời phán xét hay đánh giá. Từ những câu hỏi, câu trả lời của chúng sẽ phát triển tạo ra một ý tưởng sáng tạo đến “điên rồ”. Hơn thế nữa phản ứng đáp lại trước một ý tưởng mới cũng sẽ tạo ra môi trường làm việc tích cực kích thích thoả sức sáng tạo.

Ảnh: Pixabay