Posted on

Bản tin Sở Hữu Trí Tuệ 01 – Tháng 10/2018: “INSTAVOICE CÓ BỊ COI LÀ XÂM PHẠM “INSTAGRAM”?”

TIN TỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
MỚI NHẤT MÀ BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

 

 

 

Instavoice có bị coi là xâm phạm Instagram?

Ứng dụng tin nhắn thoại Kirusa tuyên bố rằng nhãn hiệu “Instavoice” không vi phạm nhãn hiệu của trang mạng xã hội Instagram.

Kirusa đã đệ trình bản án khai báo về việc không vi phạm và không sao chép nhãn hiệu của Instagram tại Tòa án Hoa Kỳ tại quận Delaware vào ngày 21 tháng 9.

Vào tháng 1 năm 2013, sau khoảng thời gian phản đối 30 ngày mà không ai phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “Instavoice”, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã cấp đăng ký nhãn hiệu “Instravoice” cho Kirusa.

Nguồn: Pixabay

Vào năm 2015, Instagram đã gửi cho Kirusa một thư cảnh báo, thư cảnh báo này là một phần của “chiến dịch làm sạch” các đăng ký tại USPTO bất kỳ nhãn hiệu nào sử dụng tiền tố “Insta” và hậu tố “gram”.Sau quá trình trao đổi giữa công ty mà không đạt được thỏa thuận, Instagram đã đệ trình yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu “Instravoice” của Kirusa với Ủy ban Kháng nghị và Xét xử Nhãn hiệu (TTAB) vào tháng 9 năm 2017.Instragram đã lập luận rằng nhãn hiệu “Instagram” của họ có ưu tiên hơn nhãn hiệu của Kirusa và nhãn hiệu “Instravoice” họ tạo ra những ấn tượng thương mại tương tự với Instragram.Facebook, công ty mẹ của Instagram, sau đó đã xóa ứng dụng “Instavoice” khỏi Facebook và chặn Kirusa liên kết các ứng dụng của họ với Facebook.Kirusa cáo buộc rằng Facebook sau đó bắt đầu vô hiệu hóa các tài khoản Facebook của nhân viên Kirusa. Kirusa lập luận rằng “Insta” và “gram” đều không khác biệt. Theo tuyên bố, Instagram đã phản đối và yêu cầu hủy bỏ hơn 200 nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu trước TTAB.Kirusa lập luận rằng họ chọn tiền tố “Insta” vì sự liên kết của nó với khái niệm “tức thời” hoặc “nhanh” và tuyên bố rằng nó “nắm bắt được bản chất” của công nghệ. Họ cũng trích dẫn các điều khoản sử dụng riêng của Instagram, cho biết các bên thứ ba có thể chấp nhận sử dụng “Insta” hoặc “gram” trong tên sản phẩm, nhưng không được cả hai. Bên cạnh đó, Kirusa cho rằng ứng dụng “Instavoice” không cạnh tranh với Instagram và hai bên cung cấp các dịch vụ khác nhau. Bởi vậy, Kirusa tin rằng, việc sử dụng nhãn hiệu “Instavoice” chưa bao giờ gây ra một sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng đối với nguồn, liên kết hoặc tài trợ của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.Kirusa yêu cầu Tòa án xem xét từ “Insta” là một tư mang nghĩa chung đề cập đến sản phẩm/dịch vụ tương tự của họ và bởi vậy chúng không có khả năng được bảo hộ riêng biệt. Đồng thời, họ cũng đề nghị ban hành yêu cầu Instagram ngăn cản việc truy tố hoặc đe dọa hoặc bất kỳ hành động nào chống lại Kirusa. Họ cũng yêu cầu Facebook ngừng việc chặn quyền truy cập của nhân viên Kirusa vào nền tảng truyền thông xã hội.

Phạm Quang Hưng (Ban tin Sở hữu trí tuệ)

Nguồn hình ảnh: Goole Play