Posted on

Bản tin Sở Hữu Trí Tuệ 03 – Tháng 10/2018: “CASESTUDY: DOANH NGHIỆP KINH DOANH TÀI SẢN TRÍ TUỆ”

TIN TỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
MỚI NHẤT MÀ BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

 

 

CASESTUDY: Doanh nghiệp kinh doanh tài sản trí tuệCASESTUDY: Doanh nghiệp kinh doanh tài sản trí tuệ

Nền móng thành lập

Intellectual Property Bewertungs AG (IPB), một trong những công ty tư vấn hàng đầu châu Âu về dịch vụ sở hữu trí tuệ (IP) như đánh giá, khai thác thương mại và quản lý bằng sáng chế, được thành lập như một công ty spin-off (công ty triển khai các kết quả nghiên cứu ứng dụng với hình thức đồng sở hữu của cơ sở nghiên cứu và nhà phát minh) từ Tập đoàn HypoVereinsbank của Đức vào năm 2001. Thành lập vào giữa những năm chín mươi, khi
một nhóm nhỏ các chuyên gia phát triển sản phẩm của ngân hàng xác định “tri thức” là một mục tiêu đầu tư với triển vọng lớn. Bởi vì Internet có thể cung cấp hầu như mọi thông tin cho tất cả mọi người, giá trị của thông tin đơn thuần đang giảm dần; họ nhận ra điều quan trọng hơn và có giá trị trong thời đại này là những điều người ta có thể rút ra từ thông tin. Đó chính là tri thức.
Vì vậy, thương mại hóa kiến ​​thức là cách để tận dụng “giá trị từ tri thức”. Bằng sáng chế được cấp dựa trên cơ sở những tri thức mới được công nhận là một công trình sáng tạo, do đó việc bảo vệ thông tin liên quan đến phát minh có khả năng được cấp bằng sáng chế rất quan trọng trong quá trình thương mại hóa tri ​​thức. Do đó, ý tưởng thiết lập một quỹ đầu tư đặc biệt vào các công ty sở hữu bằng sáng chế tiềm năng được hình thành. IPB đã tạo ra một phương pháp định giá bằng sáng chế một cách nhanh chóng, đáng tin cậy với mức giá cạnh tranh. Phương pháp định giá này cho phép các công ty sử dụng bằng sáng chế của mình làm tài sản thế chấp, cung cấp một lựa chọn tài chính mới, tạo điều kiện mở rộng cơ sở vốn chủ sở hữu của họ. Từ đây, nhiều công ty bắt đầu tìm kiếm dịch vụ tư vấn định giá bằng sáng chế từ IPB. Cách làm đặc biệt của IPB đã sớm biến công ty trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quỹ phát triển công nghệ. Hiện tại, công ty có trụ sở tại Hamburg, sở hữu khối lượng tài sản trên 200 triệu Euro.

Thương mại hóa

Mô hình kinh doanh của IPB dựa trên việc thâu tóm những bằng sáng chế bị đánh giá thấp mà công ty tin là sẽ làm nên chuyện ở các lĩnh vực khác. IPB chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, điện tử và thiết bị y tế. Khi một bằng sáng chế được mua lại, công ty tiếp tục phát triển công nghệ này với sự hợp tác của chủ sở hữu sáng chế trước đó và khách hàng tiềm năng của nó. Chiến lược độc đáo này mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan – chủ sở hữu bằng sáng chế trước đó nhận được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau khi thỏa thuận cuối cùng được hoàn thành trong khi chủ sở hữu tiếp theo có được lời khuyên về cách để tiếp tục phát triển công nghệ. Quá trình kết nối này giúp thông tin về bằng sáng chế đến được với các ngành công nghiệp có liên quan. Đối với các ngành đang tìm kiếm bằng sáng chế và công nghệ, nhóm chuyên gia của IPB tiến hành nghiên cứu và tìm kiếm trên thị trường các công nghệ phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

IPB đã thực hiện đúng theo sứ mệnh lúc được thành lập là thương mại hóa các bằng sáng chế. Nói cách khác, nhà đầu tư không đầu tư vào công ty mà là hệ thống bằng sáng chế. Mục tiêu là thực hiện các thỏa thuận cấp phép thông qua một quá trình chuyển giao có cấu trúc. Quy trình IPB này được chia thành bốn bước:
– Phân tích định giá bằng sáng chế
– Phân tích định lượng
– Phân tích định tính thông qua điều tra tất cả các khách hàng tiềm năng
– Liên hệ với khách hàng và thực hiện thỏa thuận cấp phép
Nhìn từ góc độ tài chính, công việc quan trọng nhất là định giá bằng sáng chế. Một phương pháp định giá bằng sáng chế đáng tin cậy và có hiệu quả chi phí được công nhận bởi ngân hàng hoặc các nhà đầu tư là điều cần phải có. Nói cách khác, không thể bắt đầu quá trình chuyển giao mà không cần định giá bằng sáng chế.

Dịch vụ Định giá Tài sản trí tuệ (IP)

Trong sự hợp tác với nhiều trường đại học của Đức và các chuyên gia về Sở hữu trí tuệ, IPB đã phát triển một phương pháp đánh giá bằng sáng chế. Theo yêu cầu của khách hàng, mô hình của IPB được kiểm toán bởi các kế toán từ KPMG từ đầu năm 2004. Các kiểm toán viên xác nhận khả năng ứng dụng của bằng sáng chế như một tài sản đảm bảo trong lĩnh vực tài chính. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đặc biệt có thể được hưởng lợi từ
lựa chọn thay thế này bởi nó giúp tăng vốn cơ sở của họ. Trong hầu hết các trường hợp, các ngân hàng đưa ra các điều khoản với tài sản trí tuệ tương tự như với tài sản cố định, chẳng hạn bất động sản.
IPB cung cấp ba loại phương pháp định giá bằng sáng chế, dựa trên chi phí, thu nhập và thị trường.
Đánh giá theo chi phí: Trong phương pháp này, giá trị của bằng sáng chế bằng chi phí cho nghiên cứu và phát triển liên quan đến bằng sáng chế (hay hoạt động R & D). Đánh giá bằng chi phí bỏ ra có thể hữu ích cho việc quản lý và kiểm soát, mặc dù phương pháp này thường có xu hướng đánh giá quá cao hoặc đánh giá thấp giá trị của bằng sáng chế, do đó không phù hợp cho các giao dịch tài chính.

Đánh giá bằng thu nhập: Trong phương pháp tiếp cận này, giá trị của bằng sáng chế bằng số tiền doanh thu trong tương lai mà chủ sở hữu bằng sáng chế sẽ kiếm được từ việc sử dụng bằng sáng chế. Giá trị hiện tại có thể được tính bằng cách chiết khấu các khoản thu liên quan đến bằng sáng chế này vào ngày định giá. Giá trị có được được coi là giá trị của bằng sáng chế. Cách tiếp cận này, tuy nhiên, cần có một cơ sở dữ liệu lớn để phân tích tiềm năng doanh thu trong tương lai; nó yêu cầu chính xác phần nào của doanh thu của sản phẩm có liên quan đến quyền độc quyền của một bằng sáng chế cụ thể.
Đánh giá bằng thị trường: Trong kinh tế xã hội, giá trị trên thị trường luôn là giá trị đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất cho mọi loại tài sản. Nó cho thấy mức giá người mua sẵn sàng bỏ ra và số tiền người bán muốn nhận cùng một lúc. Vì vậy, ý tưởng chung là tìm một bằng sáng chế tương tự đã được định giá và giao dịch. Giá trị / giá thực tế được phân biệt với các giao dịch trong quá khứ. Có hai vấn đề chính với cách tiếp cận này: không dễ dàng thu thập dữ liệu của các bằng sáng chế đã được định giá và giao dịch, và mọi bằng sáng chế là duy nhất, do đó việc tìm kiếm bằng sáng chế tương tự là khá hiếm.
Để giải quyết vấn đề đầu tiên gặp phải trong cách đánh giá bằng thị trường, IPB đã thu thập một nguồn dữ liệu lớn về các bằng sáng chế đã được định giá và giao dịch từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như thỏa thuận cấp phép đã hết hạn, tiền thù lao của nhân viên và việc bán bằng sáng chế. Với dữ liệu này, các chuyên gia IPB đặt các chỉ số giá trị ẩn trong hầu hết các tài liệu sáng chế. Với sự giúp đỡ của phân tích hồi quy, IPB đã có thể xác định được mối tương quan đáng kể giữa các thông số và giá trị của bằng sáng chế. Ngày nay, các tham số này được đưa vào mô hình hồi quy đa biến (multivariate-regression-model), trong đó mỗi tham số được bổ sung với chỉ thị beta “cá nhân hóa”. Bản beta đo lường tác động của từng thông số lên giá trị chung của bằng sáng chế.

Một trong những ưu điểm của phương pháp định giá này là IPB có thể thu thập ít nhất 95% dữ liệu có liên quan từ cơ sở dữ liệu công cộng để có thể định giá bất kỳ danh mục đầu tư sáng chế nào. Tính khách quan của thông tin không chỉ hấp dẫn với nhà đầu tư hay ngân hàng, mà còn thu thập thông tin, ví dụ, về các mục tiêu sáp nhập và mua lại.
Một ưu điểm khác là sự phân phối giá trị – nhà đầu tư có thể biết được toàn bộ cơ hội cũng như rủi ro còn ngân hàng có thể tính giá trị có nguy cơ cần thiết cho việc tính toán tín dụng.

Bằng sáng chế

IPB cung cấp các thỏa thuận hợp tác linh hoạt cho các chủ sở hữu bằng sáng chế và công nghệ, những người muốn phát triển hơn nữa và / hoặc bán những phát minh đã được cấp bằng sáng chế của họ. Thanh toán được thực hiện ngay khi quyền sở hữu được chuyển giao cho IPB. Một số quyền bằng sáng chế được chuyển nhượng này được đăng ký tại Cơ quan Bằng sáng chế châu Âu với IPB với tư cách là người nộp đơn.

Nhãn hiệu

Logo của IPB được bảo vệ quốc tế theo hệ thống Madrid. Công ty cũng có một số nhãn hiệu đăng ký tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Đức (DPMA).

Thành quả kinh doanh

Chỉ trong một thời gian ngắn, IPB từ một công ty spin-off nhỏ đã trở thành một trong những công ty dẫn đầu thị trường với khối lượng tài sản hơn 200 triệu Euro. Công ty đã thiết lập một mạng lưới cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới về bảo vệ pháp lý thương mại, dịch vụ tài chính, kiểm toán và thuế. Cùng với đội ngũ 80 nhân viên, IPB còn có một mạng lưới các nhóm hỗ trợ gồm hơn 250 nhà khoa học tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu
và trong các công ty. Lĩnh vực định giá và quản lý của IPB đã mở rộng bao gồm công nghệ sinh học/ dược phẩm, hóa học/thực phẩm, công nghệ y tế, năng lượng tái tạo và kỹ thuật / ô tô. Khách hàng là các công ty đa quốc gia lớn, các SME, các trường đại học và các viện nghiên cứu, và các nhà phát minh.
Chìa khóa thành công: Sử dụng sở hữu trí tuệ nhằm gia tăng “Giá trị cho kiến ​​thức” Giá trị của tài sản trí tuệ ngày càng chiếm tỉ lệ nhiều hơn trong tổng giá trị tài sản của các công ty. Điều này khiến việc định giá bằng sáng chế trở thành vấn đề trọng yếu khi ra các quyết định chiến lược. Thành công của IPB được tạo nên chính từ vai trò quyết định trong việc hỗ trợ khách hàng tạo ra “giá trị tri thức” bằng cách sử dụng định giá tài sản trí tuệ để
kết nối công nghệ với thị trường vốn.