Posted on

(Báo Tuyên Quang)Triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt chủ trì thực hiện từ tháng 11-2019 đến tháng 12-2020. Dự án hướng tới mục tiêu đăng ký bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý, ban hành các công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong đó, có hoạt động hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và QR code truy xuất nguồn gốc; in ấn thí điểm một số công cụ truy xuất nguồn gốc và bao bì sản phẩm.

Tin, ảnh: Hải Hương