Posted on

(TTV) Triển khai Dự án Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên

Dự án được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt chủ trì thực hiện từ tháng 11/2019 – 12/2020. Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam sành Hàm Yên và trình bày các phương án thiết kế mẫu biểu tượng (logo); Chỉ dẫn địa lý sản phẩm Cam sành Hàm Yên và hệ thống nhận diện chỉ dẫn địa lý. Đây là dự án đầu tiên của tỉnh thực hiện chỉ dẫn địa lý.

 

Theo thống kê, hiện nay diện tích cam của huyện Hàm Yên là trên 7.800 ha, trong đó 62% là cam kinh doanh, sản lượng trên 70.000 tấn. Dự án được triển khai hướng tới mục tiêu đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam sành của huyện Hàm Yên và ban hành các công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong đó sẽ có hoạt động hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và QR code truy xuất nguồn gốc. Từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ uy tín của sản phẩm trên thị trường.

Ngọc Bích – Tuấn Tú