Posted on

Hội nghị triển khai Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Trương Xá”

Tại UBND xã Toàn Thắng, Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt (Ipaspro) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên, UBND huyện Kim Động tổ chức Hội nghị triển khai dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Trương Xá” cho sản phẩm rượucủa huyệnKim Động, tỉnh Hưng Yên. Dự án do Ipaspro chủ trì thực hiện.

Tại Hội nghị, đại diện nhóm thực hiện dự án đã giới thiệu về mục tiêu, nội dung, sản phẩm đạt được sau khi dự án kết thúc; giới thiệu về nhãn hiệu chứng nhận và vấn đề xác lập quyền bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Trương Xá” sau khi được bảo hộ. Giới thiệu một số mẫu thiết kế nhãn hiệu chứng nhận Rượu Trương Xá để bà con lựa chọn. Thống nhất kế hoạch, tiến trình thực hiện các nội dung, hạng mục công việc trong khuôn khổ dự án được phê duyệt…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc triển khai thực hiện dự án là cơ sở pháp lý hỗ trợ cho nông dân sản xuất và kinh doanh rượu tại huyện Kim Động, giúp sản phẩm “Rượu Trương Xá” có được thương hiệu của riêng với những dấu hiệu nhận biết riêng biệt, góp phần khẳng định danh tiếng và tránh nhầm lẫn với sản phẩm rượu ở những vùng, địa phương khác./.