Posted on

Hội thảo về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2017, tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyệnMê Linh, Phòng Kinh tế huyện, Hội Nông dân huyện, Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO) đã tổ chức Hội thảo góp ý cho Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể và mẫu nhãn hiệu Hoa Mê Linh của huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Dự hội thảo có lãnh đạo phòng Kinh tế huyện, Hội Nông dân huyệnvà đại diện các hộ dân của các xã sẽ sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm Hoa Mê Linh.

Hội thảo đã được Phòng Kinh tế huyện Mê Linh và Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO) giới thiệu khái niệm, tầm quan trọng, giá trị kinh tế xã hội của tài sản trí tuệ; dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; dự kiến Logo và mẫu nhãn hiệu Hoa Mê Linh.

Cán bộ Ipaspro trình bày dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng NHTT

     Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và đóng góp các ý kiến, bổ sung làm rõ một số nội dung của bản Quy chế, như: Điều 4 cần bổ sung thêm các điều kiện đối với người được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể… Ngoài ra các vấn đề về kiểm soát nhãn hiệu, giải quyết tranh chấp nội bộ, việc cấp và thu hồi giấy phép sử dụng… cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Đối với Logo và mẫu nhãn hiệu cần chỉnh sửa lại đơn giản dễ nhớ và bao hàm đầy đủ ý nghĩa, đặc trưng riêng của vùng sản xuất Hoa Mê Linh.