Posted on

Xác lập nhãn hiệu nhãn hiệu chứng nhận “Hà Tĩnh” cho sản phẩm kẹo Cu Đơ của tỉnh Hà Tĩnh

Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận “Hà Tĩnh” cho sản phẩm kẹo Cu Đơ của tỉnh Hà Tĩnh là một trong những giải pháp nhằm tạo ra bước phát triển bền vững, phát huy lợi thế của một sản phẩm vốn có tiếng từ lâu nay và cũng phù hợp với chủ trương của tỉnh về thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc sản.

Ngoài ra, việc tạo lập nhãn hiệu chứng nhận không chỉ nhằm đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của sản phẩm đối với người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ, mà còn giúp phát triển một sản phẩm uy tín, một sản phẩm đặc sản có từ lâu đời nay. Mặt khác, khi thương hiệu “Hà Tĩnh” được kiểm soát, chất lượng, giá trị được nâng cáo sẽ tăng thu nhập cho người sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Với tầm quan trọng như trên, Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt đề xuất thực hiện dự án “Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận “Hà Tĩnh” cho sản phẩm kẹo Cu Đơ của tỉnh Hà Tĩnh, thời gian đề xuất thực hiện trong 12 tháng.

Chiều 04/12/2017, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh dự án. Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cần triển khai dự án, dự án thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề phát triển trong thời kỳ hội nhập cho sản phẩm kẹo cu đơ của tỉnh Hà Tĩnh. Sản phẩm lưu thông trên thị trường được pháp luật bảo vệ, tránh các hành vi xâm phạm đến uy tín sản phẩm và lợi ích của người làm nghề. Uy tín, danh tiếng của sản phẩm được nâng cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, để được phê duyệt cho triển khai, Hội đồng đề nghị bổ sung, làm rõ: Thực trạng sản phẩm kẹo cu đơ trên địa bàn toàn tỉnh, những thuận lợi, khó khăn trong việc sản xuất, tiêu thụ tính đến thời điểm hiện nay; hiệu quả kinh tế, sản xuất sau khi nhãn hiệu chứng nhận, giải quyết việc làm; đa dạng hóa sản phẩm; sản phẩm gắn với truyền thống văn hóa, du lịch của Hà Tĩnh; quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận. Đơn vị chủ sở hữu nhãn hiệu cần nghiên cứu giao cho một cơ quan chuyên môn của tỉnh quản lý và thành lập Hiệp hội quản lý, phát triển nhãn hiệu…