Posted on

IPASPRO đã đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ”

Nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 274421 theo quyết định số 81424/QĐ-SHTT ngày 13/12/2016.

UBND huyện Quế Võ đã giao cho Hội nông dân huyện Quế Võ làm chủ sở hữu quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Khoai tây Quế Võ.

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể 10 năm và có thể gia hạn.

Đại diện sở hữu trí tuệ: Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt

Logo NHTT “Khoai tây Quế Võ”

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu