Posted on

IPASPRO đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm rượu

Cơ sở sản xuất rượu Quốc Việt là một cơ sở sản xuất rượu truyền thống.

Nhận ra sự quan trọng và lợi ích của việc đăng ký mã số mã vạch,Cơ sở sản xuất rượu Quốc Việt đã tìm đến IPASPRO để thực hiện thủ tục pháp lý này.

Với kinh nghiệm của mình, IPASPRO đã đăng ký và thành công trong việc đăng ký mã số mã vạch cho Cơ sở sản xuất rượu Quốc Việt

Cơ sở sản xuất rượu Quốc Việt rất hài lòng và gửi lời tri ân sâu sắc tới IPASPRO  vì sự hỗ trợ của IPASPRO trong sự kiện pháp lý vừa qua.