Posted on

IPASPRO đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm Rượu của cơ sở sản xuất rượu Gia Nguyên

Rượu Trương Xá là một sản phẩm đặc sản và nổi tiếng. IPASPRO rất hân hạnh được đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm Rượu Trương Xá để sản phẩm được đưa lưu thông trên thị trường phố biến và rộng rãi hơn.

Cơ sở sản xuất rượu Gia Nguyên được coi là một trong những cơ sở sản xuất rượu nổi tiếng. Để đăng ký mã số mã vạch, Cơ sở sản xuất Gia Nguyên đã liên hệ với IPASPRO để được trợ giúp pháp lý.

Sau quá trình làm việc với tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, IPASPRO đã đăng ký thành công Mã số mã vạch cho sản phẩm rượu

IPASPRO hân hạnh được phục vụ nhiều tổ chức hơn nữa trong việc đăng ký mã số mã vạch.