Posted on

IPASPRO đăng ký mã số mã vạch cho Cam Đồng Thanh – Hưng Yên

HỢP TÁC Xà SẢN XUẤT RAU QUẢ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Xà ĐỒNG THANH

Nhận ra sự quan trọng và lợi ích của việc đăng ký mã số mã vạch, HTX SX RAU QUẢ VÀ DVTM XÃ ĐỒNG THANH đã tìm đến IPASPRO để thực hiện thủ tục pháp lý này.

Với kinh nghiệm của mình, IPASPRO đã đăng ký và thành công trong việc đăng ký mã số mã vạch cho Cam Đồng Thanh.

HỢP TÁC Xà SẢN XUẤT RAU QUẢ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Xà ĐỒNG THANH rất hài lòng và gửi lời tri ân sâu sắc tới IPASPRO  vì sự hỗ trợ của IPASPRO trong sự kiện pháp lý vừa qua.