Posted on

IPASPRO quay và phát đoạn phóng sự về NHCN “Chuối tiêu hồng Khoái Châu – Hưng Yên”