Posted on

IPASPRO đã đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Trương Xá, Kim Động – Hưng Yên”

Sau 02 năm triển khai thực hiện (2016-2017), ngày 10/04/2017 Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định số 21806/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 279396 cho Nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Trương Xá, Kim Động – Hưng Yên”;

chủ Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân huyện Kim Động

Địa chỉ: thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận có hiệu lực 10 năm và có thể gia hạn.

Logo Nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Trương Xá”

Việc đặc sản Rượu Trương Xá được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh trên địa bàn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước xây dựng được Thương hiệu Rượu Trương Xá, Kim Động- Hưng Yên.