Posted on

IPASPRO tham gia kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18 tháng 5 năm 2017 lãnh đạo công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO) đã tham dự lễ kỷ niệm 58 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1959 – 18/5/2017) tại sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.