Posted on

IPASPRO tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ và kỹ thuật phòng trừ bệnh thối củ nghệ tại xã Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, IPASPRO đã phối hợp với UBND xã Chí Tân và các cơ quan chuyên môn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ và kỹ thuật phòng trừ bệnh thối củ nghệ cho hơn 100 hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất và kinh doanh nghệ ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Tại lớp tập huấn, bà con nông dân được các chuyên gia giới thiệu, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu chứng nhận “Nghệ Chí Tân”; kỹ thuật phòng trừ bệnh thối củ nghệ để chăm sóc cây nghệ trồng trên đồng đất địa phương đạt năng suất cao nhất.