Posted on

Ipaspro tổ chức hội thảo xây dựng quản lý nhãn hiệu “kiệu Phù Mỹ”

Ngày 16.11, Sở Khoa học-Công nghệ phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ và Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt đã tổ chức Hội thảo về Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “kiệu Phù Mỹ” nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký xác lập quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu chứng nhận “kiệu Phù Mỹ”. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý để hoàn thiện các nội dung: bộ tiêu chuẩn kiệu Phù Mỹ, quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu, quy chế sử dụng tem nhãn, quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức chứng nhận nhãn hiệu, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến kiệu Phù Mỹ…


 

 Nông dân Phù Mỹ đang thu hoạch kiệu Tết năm2012.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận“kiệu Phù Mỹ” cho sản phẩm củ kiệu của huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định”. Dự án có tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng, do Chương trình hỗ trợ phát triểntài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015 đầu tư, được thực hiện trong 2vụ kiệu Tết năm 2013 và 2014. Kết quả của dự án sẽ là tiền đề nâng cao uy tín của sản phẩm kiệu Phù Mỹ trên thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường ổn định về chất lượng, được bảo hộ nhãn hiệu, nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng kiệu ở Phù Mỹ