Posted on

Ipaspro trúng thầu tư vấn xác lập nhãn hiệu cho các sản phẩm làng nghề, đặc sản Hải Phòng

Sáng 23/6, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tuyển chọn tư vấn, đại diện nộp đơn xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề của Hải Phòng năm 2014.
Sáng 23/6, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tuyển chọn tư vấn, đại diện nộp đơn xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề của Hải Phòng năm 2014. Tại Hội nghị, ông Bùi Thế Nghĩa – Phó Giám đốc Sở KH&CN báo cáo tổng hợp về các hồ sơ tham gia tuyển chọn. Theo đó, có 4 đơn vị đăng ký tham gia, đó là: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO), Trung tâm Phát triển Nông thôn (Sở KH&CN Hà Nội), Công ty TNHH Nghiên cứu và tư vấn, chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI), Công ty TNHH MASTERBRAND. Để tuyển chọn được đơn vị tư vấn, trước đó, Giám đốc Sở KH&CN đã có Quyết định số 112/QĐ-SKHCN ngày 16/6/2014 thành lập Hội đồng tuyển chọn gồm 9 thành viên. Theo đánh giá của Hội đồng, cả 4 đơn vị trên đều có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của vị trí đơn vị tư vấn xác lập nhãn hiệu cho các sản phẩm; Tuy nhiên, Hội đồng sẽ chấm điểm để so sánh năng lực, đặc biệt là kinh nghiệm thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể của các đơn vị này. Kết quả chấm điểm, hai đơn vị giành điểm cao vượt trội là CONCETTI (99,44 điểm) và IPASPRO (95,55 điểm). Công ty TNHH MASTERBRAND đạt 69,55 điểm và Trung tâm Phát triển Nông thôn đạt 62,55 điểm. Hội đồng thống nhất chọn hai đơn vị CONCETTI và IPASPRO làm đơn vị tư vấn, đại diện nộp đơn xác lập nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề của Hải Phòng năm 2014. Ông Nguyễn Mai Ngọc – Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN cho biết, từ nay đến cuối năm, hai đơn vị được chọn sẽ tư vấn cho 34 sản phẩm đặc sản, làng nghề, phấn đấu đến hết 31/12/2014, thành phố xác lập được quyền đối với 34 nhãn hiệu sản phẩm này