Posted on

Nghiệm thu cấp nhà nước dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận mật ong Tiên Yên dùng cho sản phẩm mật ong của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 07/11/2014, tại Ủy ban Nhân dân Huyện Tiên Tiên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận mật ong Tiên Yên dùng cho sản phẩm mật ong của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo Quyết định số 558/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, dự án được giao cho Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt chủ trì thực hiện với tổng kinh phí thực hiện dự án là: 1.055.000.000 đồng.
Tham dự thành phần Hội đồng nghiệm thu dự án có đại diện Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu và phát triển ong miền Bắc, viện chăn nuôi. Các đại biểu tham dự gồm có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân Huyện Tiên Yên, lãnh đạo các xã nuôi ong thuộc Huyện Tiên Yên. Dự án được triển khai thực hiện trong 2 năm, và đã hoàn thành các công việc chuyên môn theo thuyết minh và Hợp đồng đã ký kết với Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồng đánh giá các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá cao về chất lượng sản phẩm dự án và đề nghị đơn vị triển khai thực hiện dự án chỉnh sửa một số nội dung trong báo cáo kết quả và đề nghị các cơ quan của địa phương tiếp tục hỗ trợ dự án. Kết quả, dự án được xếp loại khá, Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận mật ong Tiên Yên dùng cho sản phẩm mật ong của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh được triển khai theo Chương trình hợp tác về khoa học và Công nghệ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Khoa học và Công nghệ, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quang Hảo- Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ