Posted on

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

1.Thông tin cần thiết

Họ tên, địa chỉ, quốc tịch của bên chuyển quyền;

Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của bên nhận chuyển quyền

Đối tượng của hợp đồng.

Đại diện pháp lý của chủ thể nộp đơn;

2. Hồ sơ cung cấp:

02 bản hợp đồng (Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

Bản gốc văn bằng bảo hộ;

Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ đăng ký thông qua đại diện);

3. Tiến trình đăng ký hợp đồng Lixang

3.1. Nộp đơn

Đơn sẽ được nộp tại Cục SHTT, IpasPro có thể thay mặt khách hàng nộp và theo đuổi đơn tại Cục SHTT

3.2. Thời hạn xem xét

02 tháng kể từ ngày nộp, hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được thẩm định về hình thức và nội dung