Posted on

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1.Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn Kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn;

Họ tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của tác giả KDCN;

Tên kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký);

  1. Hồ sơ nộp đơn:

06 bộ hình vẽ/ ảnh chụp dùng để minh hoạ cho KDCN. Các hình vẽ, ảnh chụp không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4 và tất cả các hình vẽ, ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ ảnh chụp trong một bộ phải đủ để có thể đăng ký KDCN (được chụp từ các phía khác nhau: trên, dưới, phải, trái, trong, ngoài, chéo và hình 3D (chụp tổng thể kiểu dáng).

Giấy uỷ quyền

Bản mô tả vắn tắt KDN, trong đó chỉ ra các đặc điểm khác biệt của KDCN xin được bảo hộ.

Tài liệu xác nhận quyền đăng ký KDCN (nếu quyền đăng ký thụ hưởng từ người khác)

  1. Tiến trình đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

3.1. Nộp đơn Kiểu dáng công nghiệp

ơn sẽ được nộp tại Cục SHTT, IpasPro có thể thay mặt khách hàng nộp và theo đuổi đơn tại Cục SHTT

3.2. Thời hạn xem xét đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

01 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT sẽ ra thông báo xét nghiệm hình thức (chấp nhận đơn hoặc không chấp nhận đơn).

Trong 02 tháng kể từ ngày có thông báo xét nghiệm hình thức đơn sẽ được Công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp

06 tháng kể từ ngày đăng công báo sở hữu công nghiệp, Cục SHTT sẽ ra thông báo kết quả xét nghiệm nội dung.

Sau 01 tháng kể từ ngày có thông báo Kết quả xét nghiệm nội dung, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Văn bằng bảo hộ độc quyền KDCN sẽ được cấp

4 . Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Văn  bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt kể từ ngày cấp đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.