Rượu Làng Mai

Xuất xứ: xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Giá sản phẩm: 70.000 – 150.000/chai-nậm (500ml)

Thị trường tiêu thụ

 

STT

Tên thị trường, đại lý phân phối

Địa chỉ

Danh mục các sản phẩm được phân phối

Tên cơ sở cung ứng sản phẩm

Thông tin liên hệ

1

Hà Nội

Thanh Oai, Hà Nội

Rượu trắng

HTXNN Thanh Mai

 

2

Hà Nội

Thanh Oai, Hà Nội

Rượu trắng

HTXNN Thanh Mai

 

3

Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Rượu nếp vắt

HTXNN Thanh Mai

 

4

Hà Nội

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Rượu trắng

HTXNN Thanh Mai

 

5

Hà Nội

Thanh Oai, Hà Nội

Rượu trắng

Rượu nếp vắt

HTXNN Thanh Mai

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ vùng địa lý mang nhãn hiệu tập thể                                          Phiếu phân tích mẫu rượu

Quản lý

Nguyễn Quý Uẩn

Điện thoại liên hệ: 098.585.07.29

Địa chỉ: Thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội