Ngày 14/06/2022 tại hội trường thôn Hương cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên phối hợp với Công ty TNHH  Phát triển tài sản trí tuệ Việt tổ chức buổi công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng kí  nhãn hiệu tập thể “Hương Thôn […]

IPASPRO tổ chức Hội nghị “Công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu tập thể “Hương Thôn Cao” và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể lần 1″

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chạm bạc Huệ Lai” cho Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng. Số giấy chứng nhận: 260300 cấp theo quyết định số 15923/QĐ-SHTT ngày 23/03/2016 Chủ sở hữu Nhãn hiệu tập thể: Hơp tác xã Chạm […]

IPASPRO đăng ký bảo hộ thành công NHTT “Chạm bạc Huệ Lai”

Nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 274421 theo quyết định số 81424/QĐ-SHTT ngày 13/12/2016. UBND huyện Quế Võ đã giao cho Hội nông dân huyện Quế Võ làm chủ sở hữu quản lý […]

IPASPRO đã đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ”

1. Nhãn hiệu tập thể là gì? Theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Nhãn hiệu tập thể thường là […]

Quy định hiện hành về nhãn hiệu tập thể

Ngày nay việc đăng ký sở hữu trí tuệ hay bảo hộ nhãn hiệu tập thểlà điều hết sức quan trọng và cần thiết với các các nhân, doanh nghiệp hay một tập thể nào đó. Bởi có thực hiện công việc này thì quyền lợi hợp pháp của người kinh doanh cũng như các […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu được sử dụng trên sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức là thành viên của tổ chức tập thể đã được ghi nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể nhằm mục đích phân biệt với sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, […]

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là loại nhãn hiệu đặc biệt trong danh mục các nhãn hiệu được bảo hộ không chỉ tại Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới; danh mục này bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. […]

Lợi ích của việc sử dụng nhãn hiệu tập thể