Posted on

Bản tin Sở Hữu Trí Tuệ 01 – Tháng 09/2018: “BẰNG SÁNG CHẾ BLOCKCHAIN: RỦI RO MỚI NỔI?”

TIN TỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
MỚI NHẤT MÀ BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

 

 

Bằng sáng chế Blockchain: rủi ro mới nổi

Blockchain, công nghệ cơ sở dữ liệu mang tính cách mạng đằng sau hầu hết các tiền điện tử như Bitcoin, có thể phát triển với tốc độ khổng lồ trong những năm tới. Công nghệ blockchain cho phép nhiều bên giao dịch theo cách ngang hàng mà không cần trung gian tin cậy như ngân hàng hoặc tổ chức chính phủ.

Nhiều nhà đầu tư và nhà sáng tạo đang bảo vệ đầu tư và đổi mới của họ bằng sáng chế. Các hồ sơ sáng chế trên toàn thế giới liên quan đến công nghệ blockchain đang gia tăng với tốc độ theo cấp số nhân.Do vậy, những cá nhân và tổ chức có liên quan đến công nghệ hay hệ sinh thái blockchain cần hành động ngay để kiểm soát rủi ro tiềm tàng, các biện pháp bao gồm cả chiến lược sáng chế quy mô tư nhân và chiến lược sáng chế toàn ngành.

Đầu tiên, các nhà sáng tạo trong công nghệ blockchain phải bảo vệ một cách có chiến lược tài sản của mình, bao gồm bí mật thương mại và bằng sáng chế khi thích hợp. Điều này không có nghĩa là các mã nguồn mở đã được thiết lập nên bị gạt bỏ. Bằng sáng chế bảo vệ và phần mềm nguồn mở có thể, và nên, cùng tồn tại.

Thứ hai, tất cả ngành công nghiệp phải làm việc cùng nhau để giảm thiểu sự thiếu chắc chắn đối với bằng sáng chế. Có hai công cụ chính mà ngành công nghiệp nên áp dụng. Đầu tiên là giấy phép chuyển giao, thứ hai là một kho lưu trữ bằng sáng chế.

Mặc dù các đặc tính nguồn mở trong cộng đồng blockchain, nhiều người chơi đang tích cực tìm kiếm sự bảo vệ bằng sáng chế cho các cải tiến blockchain của họ. Số lượng bằng sáng chế ngày càng tăng sẽ gây ra sự không chắc chắn trong không gian nếu quyền sở hữu bằng sáng chế được tập trung cao độ và quyền sử dụng chỉ có sẵn thông qua xác nhận giấy phép.

Trong trường hợp xấu nhất, các hệ sinh thái blockchain có thể thấy các vụ kiện bằng sáng chế quá mức. Xác nhận cấp phép không cân bằng và kết quả kiện tụng quan trọng đối với đổi mới sang tạo. Thông qua quy hoạch thích hợp, sự không chắc chắn có thể được giảm và chủ sở hữu bằng sáng chế có thể được hưởng thành quả một cách xứng đáng cho sự đổi mới sáng tạo của họ.

Phạm Quang Hưng – Theo Bản tin Sở hữu trí tuệ

Nguồn hình ảnh: Pixabay

Content Protection by DMCA.com