Posted on

Công ty cổ phần gạch ngói Đất Việt đã được cục SHTT cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Ngày 22/10/2018. Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đất Việt đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp bằng độc quyền số 1882 cho sáng chế ” Ngói tráng men màu và Quy trình sản xuất sản phẩm ngói tráng men màu”. Dưới đây là hình ảnh Bằng Độc Quyền sáng chế:

Link tải bằng độc quyền sáng chế (pdf): Van bang Sang che Ngoi Dat Viet2