Posted on

IPASPRO đăng ký mã số mã vạch cho Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng

Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng, Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là một hợp tác xã chuyên sản xuất các sản phẩm vàng bạc (kim hoàn) mỹ nghệ như: Dây chuyền, nhẫn, vòng tay, hoa tai, vòng cổ…

IPASPRO hân hạnh được trợ giúp pháp lý cho HTX chạm bạc Phù Ủng trong việc đăng ký mã số mã vạch để thực hiện lưu thông và xuất khẩu mặt hàng chạm bạc mỹ nghệ.