Posted on

Giúp hộ sản xuất phát triển nhãn hiệu chứng nhận ‘Kẹo cu đơ Hà Tĩnh’

Sáng 10/10, Sở KH&CN Hà Tĩnh phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo cu đơ Hà Tĩnh” cho 100 cán bộ quản lý, đại diện các cơ sở SXKD kẹo cu đơ.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ truyền đạt những vấn đề liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ.

Đặc sản kẹo Cu đơ Hà Tĩnh đang gặp nhiều bất lợi khi cạnh tranh trên thị thường và khó khăn trong giữ gìn, phát triển thương hiệu.

Vì vậy, việc xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho đặc sản này trên cơ sở Luật Sở hữu trí tuệ là biện pháp cần thiết để nâng cao giá trị, chất lượng của kẹo cu đơ Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Các học viên lắng nghe chia sẻ về việc cần thiết đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cho kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh.

Tại lớp tập huấn, gần 100 học viên đã được nghe đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trình bày các vấn đề liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ như: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương dưới hình thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận…

Lớp tập huấn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cung cấp các kiến thức bổ ích để các cơ sở sản xuất, kinh doanh nêu cao ý thức tự bảo vệ thương hiệu thông qua việc quan tâm khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận kẹo cu đơ Hà Tĩnh.

Thái Oanh

Theo baomoi.com