Posted on

Hội thảo lựa chọn mẫu biểu tượng NHCN “Nghệ Chí Tân”

Vừa qua, đại diện IPASPRO đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, đại diện các phòng ban thuộc UBND huyện Khoái Châu để góp ý hoàn thiện và lựa chọn mẫu biểu tượng đăng ký NHCN “Nghệ Chí Tân” tại Cục Sở hữu trí tuệ

Hội thảo góp ý, lựa chọn mẫu biểu tượng đăng ký NHCN “Nghệ Chí Tân”