Posted on

IPASPRO tham dự hội đồng thẩm định dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Bình Minh cho sản phẩm bươi năm roi của tỉnh Vĩnh Long”

Vừa qua, lãnh đạo công ty IPASPRO đã tham dự hội đồng thẩm định dự án “Quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý Bình Minh cho sản phẩm bưởi năm roi của tỉnh Vĩnh Long” diễn ra tại Cục Sở hữu trí tuệ.