Posted on

Tập huấn nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các cán bộ của tỉnh Quảng Ninh

Ngày 30/11/2016, tại Quảng Ninh, Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt – IPASPRO đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về Sở hữu trí tuệ cho các cán bộ quản lý nhà nước của các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Việc bồi nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về SHTT nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ ở địa phương, góp phần phục vụ công tác quản lý, phục vụ doanh nghiệp, người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và chủ trương của Cục SHTT.