Posted on

Lớp tập huấn về giải pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải lai chín sớm Phù Cừ”

Ngày 23/6/2017, cùng vơi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, phòng kinh tế huyện Phù Cừ, Luật sư Lê Kinh Hải (Ipasrpo) đã tiến hành hội nghị tập huấn tìm giải pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải lai chín sớm Phù Cừ” tại 2 xã Tam Đa và Minh Tiến – huyện Phù Cừ.

Tại lớp tập huấn Luật sư Lê Kinh Hải trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển nhãn hiệu. Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải lai chím sớm Phù Cừ” tốt góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường, vì vậy, bà con nông dân cần có sự hiểu biết về thương hiệu để giữ gìn và phát triển thương hiệu.