Posted on

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Ba kích tím Ba Chẽ”

Nhãn hiệu chứng nhận “Ba kích tím Ba Chẽ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 280218 theo quyết định số 24828/QĐ-SHTT ngày 21/04/2017.

  • Chủ Giấy chứng nhận: UBND huyện Ba Chẽ.
  • Địa chỉ: Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
  • Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể trong 10 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn.
  • Đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ: Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO)

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Logo nhãn hiệu chứng nhận “Ba kích tím Ba Chẽ”