Ngày 12/7/2022 Công ty TNHH phát triển tài sản Trí tuệ Việt đã cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sen Hưng Yên” dùng cho sản phẩm từ sen của tỉnh Hưng Yên […]

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SEN HƯNG YÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM TỪ SEN CỦA TỈNH HƯNG YÊN

Ngày 14/06/2022 tại hội trường thôn Hương cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên phối hợp với Công ty TNHH  Phát triển tài sản trí tuệ Việt tổ chức buổi công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng kí  nhãn hiệu tập thể “Hương Thôn […]

IPASPRO tổ chức Hội nghị “Công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu tập thể “Hương Thôn Cao” và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể lần 1″

Để bắt đầu thực hiện các nội dụng của nhiệm vụ “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu” theo phê duyệt tại Quyết định số 3330 ngày 21/12/2021 của […]

Hội nghị triển khai nhiệm vụ: “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu”

Ngày 02/10/2020, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020 và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ […]

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho IPASPRO