Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ) Điều 27.  1. Vi phạm quy định về sử dụng Mã số mã vạch (MSMV) Phạt tiền đối với hành vi từ 2.000.000 đ […]

Posted on

Luật xử phạt vi phạm mã số mã vạch

QR Code, viết tắt của Quick response code (tạm dịch “Mã phản hồi nhanh”) hay còn gọi là mã vạch ma trận (matrix-barcode) là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay smartphone (điện thoại thông minh) có chức năng chụp ảnh (camera) với ứng dụng […]

Posted on

NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ QR CODE

(TÊN TỔ CHỨC SỬ DỤNG MSMV) Số:          / Vv: Ngừng sử dụng MSMV.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………,ngày     tháng     năm  Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng           Ngày…… tháng…… năm……  chúng tôi đã […]

Posted on

MẪU NGỪNG SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH