Ngày 16-10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống Nông nghiệp, Công ty TNHH Phát triển tài sản Trí tuệ Việt tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận bánh phu thê Đình Bảng (thị xã Từ Sơn)….

Hội thảo Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận bánh phu thê Đình Bảng

Nhãn hiệu chứng nhận “Ba kích tím Ba Chẽ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 280218 theo quyết định số 24828/QĐ-SHTT ngày 21/04/2017. Chủ Giấy chứng nhận: UBND huyện Ba Chẽ. Địa chỉ: Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba […]

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Ba kích tím Ba Chẽ”

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 285101 theo  Quyết định 49840/QĐ-SHTT ngày 26/7/2017 về việc cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Gạo tẻ thơm Quế Võ. Chủ Giấy chứng nhận: UBND huyện Quế Võ Địa chỉ: Thị […]

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Gạo tẻ thơm Quế Võ”